piątek, 25 listopad 2016 12:57

Coraz więcej firm angażuje się w działalność edukacyjną

Napisał
Mirella Panek-Owsińska Mirella Panek-Owsińska fot. Newseria Biznes

Dla 92 proc. dużych i średnich firm najistotniejsze problemy, w których rozwiązanie powinien angażować się biznes, dotyczą dziedziny nauki i edukacji – wynika z badania KPMG i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Co czwarta podkreśla, że jest to dla niej priorytetowe wyzwanie. To przekłada się na coraz większą liczbę inicjatyw edukacyjnych podejmowanych przez biznes.

Korzyści z takiej działalności odczuwają obie strony, firmy również – podkreśla prezeska FOB.

65 proc. menadżerów badanych przez PBS na zlecenie FOB uważa, ze biznes w ostatnich latach przyczynił się do rozwiązywania problemów społecznych w Polsce. Najczęściej wskazywali, że problemy te dotyczyły edukacji, pomocy społecznej i ochrony środowiska.

W dzisiejszych czasach bardzo duże problemy społeczne to nie są problemy, które może rozwiązać sam rząd albo same organizacje pozarządowe. Konieczna jest współpraca. Biznes ma know-how, wiedzę i środki finansowe, żeby pomóc w rozwiązywaniu tych największych problemów społecznych w skali kraju i w skali globalnej – mówi agencji Newseria Biznes Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wśród najistotniejszych wyzwań wymienianych przez firmy w badaniu KPMG i Forum Odpowiedzialnego Biznesu pojawiają się przede wszystkim zagadnienia związane z ekologią. 99 proc. wskazało na recykling i odpowiednie gospodarowanie odpadami, a 97 proc. na ochronę środowiska naturalnego. Na trzeciej pozycji znalazła się nauka i edukacja.

– W ciągu 15 lat liczba projektów edukacyjnych biznesu się zwiększa. Wszystkie duże firmy starają się edukować w jakimś obszarze, w którym są ekspertami, w którym mają tę wiedzę, którą chciałyby się dzielić – mówi Mirella Panek-Owsiańska.

Wśród innych wyzwań pojawiły się także przeciwdziałanie dyskryminacji, wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie ubóstwu, profilaktyka zdrowotna.

Jak podkreśla prezeska FOB, coraz więcej firm zauważa, że działania edukacyjne przynoszą obustronną korzyść, zarówno firmie, która się w te działania angażuje, jak i społecznościom lokalnym albo konkretnym grupom, do których te akcje są kierowane.

Co ważne, nasi pracownicy przez takie inicjatywy też się uczą. Firma buduje pewną świadomość na zewnątrz, jednocześnie rozwija swoich pracowników i to jest dla niej największą wartością – mówi Anna Grosiak, dyrektor ds. nowego biznesu, pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju w Siemens.

Jej zdaniem firma, która stwarza takie możliwości rozwoju swoim pracownikom, będzie w przyszłości lepiej postrzegana na rynku pracy.

– Ja określiłabym działalność edukacyjną biznesu bardziej jako budowanie świadomości. Firma, która ma wieloletnie doświadczenie i ponad stuletnią tradycję, ma obowiązek budować pewną świadomość. Budujemy ją np. poprzez pokazywanie jak ważny jest zrównoważony rozwój, różnorodne zespoły, rola młodych w budowaniu ciekawych pomysłów – mówi Anna Grosiak.

Działalność edukacyjna to jedna z najważniejszych możliwości pozytywnego wpływu na otoczenie. Przykładowo, pomagając naszym dostawcom rozwijać swoje standardy, pomagamy im też zwiększać swoją konkurencyjność – mówi Magdalena Rzeszotalska z Polpharmy. Jak podkreśla, naturalnym obszarem działań edukacyjnych Polpharmy jest profilaktyka zdrowotna.

Promowaniu działań edukacyjnych sprzyjać ma projekt „Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw”. Spośród 271 inicjatyw zgłoszonych przez firmy wybrano 10 najlepszych.

Listę ogłoszono podczas 6. Targów CSR, największego w Polsce wydarzenia poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonemu rozwojowi. 

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

esportinfo logo 300

Na górę