wtorek, 25 kwiecień 2017 12:43

Przewoźnik kolejowy w „Raporcie odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”

Napisał
Przewoźnik kolejowy w „Raporcie odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki” fot. sxc.hu

Po raz drugi realizowane przez jednego z operatorów kolejowych przewozów towarowych dobre praktyki z zakresu środowiska pracy i ekologii, zostały zauważone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i opisane w „Raporcie Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016. Dobre Praktyki”.

Raport stanowi największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku. W tym roku ogłoszony został po raz piętnasty.

- Odpowiedzialne społecznie prowadzenie biznesu wynika wprost z naszej strategii zrównoważonego rozwój. Konsekwentnie jest ono wdrażane, czego dowodem jest stały przyrost realizowanych inicjatyw. Cieszy nas fakt, że po raz kolejny nasze wysiłki zostały dostrzeżone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu - mówi Katarzyna Marciniak, dyrektor biura zarządu i komunikacji DB Cargo Polska.

Tegoroczna, jubileuszowa edycja raportu zawiera opisy praktyk 180. firm, i działań realizowanych lub kontynuowanych w 2016 r. W porównaniu z rokiem 2015 liczba ta wzrosła o około jedną czwartą. Rekordowa jest liczba zakwalifikowanych praktyk do raportu – 880 działań, stanowiących sumę praktyk nowych i długoletnich. Wyszczególnione działania zostały podzielone według siedmiu obszarów - ładu organizacyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, środowiska, uczciwych praktyk operacyjnych, zagadnień konsumenckich oraz zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

- Miniony rok, prócz działań które już na stałe wpisały się w nasz kalendarz korporacyjny, jak wolontariat pracowniczy, edukacja proekologiczna, dni zdrowia i bezpieczeństwa, to także inwestycje, modernizacje, nowe rozwiązania i konkursy. Wszystkie inicjatywy zmierzają w kierunku podnoszenia szeroko pojętego kapitału społecznego i wartości, jaką wnosimy, budując relacje z naszymi interesariuszami – mówi Edyta Bracik, z Biura Zarządu i Komunikacji DB Cargo Polska.

W 2016 r. DB Cargo Polska po raz trzeci zorganizował konkurs na Dobre Pomysły Wolontariackie, w ramach którego wyłonionych zostało 11 inicjatyw. Każda z nich uzyskała wsparcie finansowe pracodawcy na jej realizację (zakup materiałów, sprzętu, narzędzi itp.). Kryteria oceny to m.in. zgodność ze wskazanymi celami (działania na rzecz dzieci, ekologiczne, promujące zdrowy styl życia) oraz liczba zadeklarowanych wolontariuszy – pracowników.

Dni zdrowia i bezpieczeństwa to cykl wydarzeń dla klientów i pracowników DB Cargo Polska. Przedsięwzięcie ma promować zdrowy styl życia oraz podnoszenie bezpieczeństwa i dbałości o zasoby naturalne. W 2016 r. działania były realizowane przez cały październik pod hasłem „Już nie dzień, a cały miesiąc”. Pracownicy mieli do dyspozycji zdrowe produkty podnoszące odporność (cytryny i herbaty ziołowe). Dodatkowo mogli korzystać z darmowych warsztatów kulinarnych z udziałem dietetyka. W Światowy Dzień Bezpieczeństwa zorganizowano Dzień Zdrowia Bezpieczeństwa − wydarzenie dla klientów, pracowników i służb cywilnych, któremu towarzyszyły prelekcje, szkolenia i pokazy symulujące niebezpieczne zdarzenia.

Edukacja ekologiczna „Ekoludek Leon radzi”
Cykl szkoleń z zakresu gospodarowania odpadami, włączenie ekoinicjatyw do konkursu wolontariatu, stałą rubrykę w wewnętrznym dwumiesięczniku „Dobre rady Ekoludka Leona”, które to rady nadsyłali pracownicy, minikampanie „Zgaś światło”, „Wyłącz urządzenie”, „Oszczędzaj wodę” – nalepki, wobblery we wszystkich lokalizacjach i na elektronarzędziach, nagrodę za innowacje ekologiczne w ramach konkursu „DB Awards for Excellence”, cykliczne e-mailingi przypominające o ekonawykach, konkursy zachęcające do udziału w Godzinie dla Ziemi i Dniu bez Samochodu.

W ub. roku przeprowadzono termomodernizację hali produkcyjnej w celu zmniejszenia emisji CO2 oraz poprawy warunków pracy. Inwestycja polegała między innymi na demontażu i wykonaniu dociepleń ścian, wymianie okien i przeszkleń. Efektem modernizacji jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania hali, co wpływa na redukcję emisji CO2. Uzyskano także wzrost temperatury na hali o średnio 6 stopni w miesiącach zimowych.

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

esportinfo logo 300

Na górę