czwartek, 12 październik 2017 12:37

Sięgnij w październiku po Fundusze Europejskie

Napisał
Sięgnij w październiku po Fundusze Europejskie fot. sxc.hu

Masz innowatorski pomysł, który warto wdrożyć? Chcesz opracować nowy produkt i potrzebujesz badań? A może masz doświadczenie w organizacji szkoleń lub tworzeniu multimediów? W październiku na przedsiębiorców czeka ponad 100 konkursów unijnych.

To szansa dla mikro, małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorców na pozyskanie pieniędzy na inwestycje – informuje ministerstwo rozwoju. Oferta dotyczy obszaru m.in. badawczo-rozwojowego, innowacji, efektywności energetycznej, edukacji, rewitalizacji i współpracy ponadnarodowej. Wyszukaj coś dla siebie spośród 30 konkursów ogólnopolskich, 67 regionalnych i 10 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Poniżej znajdziesz więcej informacji o trwających naborach.

„Szybka ścieżka” to konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z przyspieszoną oceną wniosków o dotację. Skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W październiku ruszają dwa takie nabory. Oba dotyczą opracowania nowego produktu lub usługi i wymagają przeprowadzenia badań przemysłowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

O dotacje w trybie „Szybkiej ścieżki” mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, których wyróżniono certyfikatem „Seal of Excellence”. Ten nabór  jest otwarty dla projektów, które już wcześniej doceniono, ale ze względu na niewystarczającą wysokość środków, nie przyznano im finansowania. Takie przedsiębiorstwa będą przechodziły znacznie uproszczoną procedurę oceny wniosków w porównaniu do standardowych konkursów w „szybkiej ścieżce”. Liczba kryteriów oceny, a także zakres informacji wymaganych we wniosku o dofinansowanie, zostały mocno ograniczone. Przewidziano tylko jeden etap oceny merytorycznej. Skróci to znacznie czas potrzebny na podjęcie decyzji o wsparciu projektu.

W obu konkursach wprowadzono rozwiązania, które otwierają nowe możliwości dla uczestników i ułatwiają im sięganie po środki unijne:

 • Firmy mogą sfinansować prace przedwdrożeniowe, np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy badania rynku.
 • Projekty mogą być realizowane w konsorcjach, których liderami są tylko duże przedsiębiorstwa.
 • Obniżono próg minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych do 1 miliona złotych dla MŚP.
 • Obniżono próg minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych do 5 mln zł dla dużych firm.
 • Z kolei z programów regionalnych możesz pozyskać granty na inwestycje w aktywa trwałe w Twoim przedsiębiorstwie (czyli np. w aparaturę, sprzęt) oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. prawa do wynalazków, patentów, prawo do wykorzystania wiedzy w danej dziedzinie działalności firmy). Dzięki temu możesz stworzyć lub unowocześnić infrastrukturę badawczo-rozwojową w swojej działalności innowacyjnej i stworzyć lub rozwinąć działy B+R czy laboratoria.

Działasz w branży związanej z innowacjami? Trzy październikowe konkursy na wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych tj. INNOSBZ, INNOSTAL i PBSE to może być oferta dla Ciebie. Wszystkie nabory organizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkursy skierowane są do przedsiębiorców i konsorcjów złożonych z przedsiębiorstw. Składając wniosek możesz otrzymać pieniądze na projekty, który obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko same prace.

Konkurs INNOSBZ dotyczy obszaru produkcji systemów bezzałogowych w tym: 

 • bezzałogowych statków powietrznych,
 • bezzałogowych platformy lądowych,
 • bezzałogowych platform operujących w środowisku wodnym,
 • podsystemów, podzespołów i technologii dla platform bezzałogowych.

Z kolei w konkursie INNOSTAL szansę na dofinansowanie mają projekty polegające na ulepszaniu wyrobów stalowych i innowacyjnej technologii ich wytwarzania odzysku i recyklingu surowców z odpadów metalurgicznych i złomu optymalizacji zużycia energii. Nabór PBSE dotyczy sektora elektroenergetycznego i projektów z obszaru:

 • energetyki konwencjonalnej
 • energetyki odnawialnej      
 • sieci elektroenergetycznych      
 • nowych produktów i usług. 

Październik to także ostatnia okazja na złożenie wniosku o przyznanie dotacji dla mikro i małych firm w tzw. fazie preseed. Dotyczy przedsiębiorców, którzy mają pomysł, ale potrzebują środków na jego zrealizowanie i pokrycie kosztów podstawowych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności.

Działasz w dużym przedsiębiorstwie lub spółdzielni mieszkaniowej, które są koordynatorem lub członkiem klastra energii? W październiku również możesz sięgnąć po dotacje unijne. Dzięki pozyskanym pieniądzom dofinansujesz inwestycje, w których wykorzystuje się technologię jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła (np. do ogrzewania mieszkań), tj. budowę nowych lub zwiększenie mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 

Chcesz zainwestować w sieci ciepłownicze i chłodnicze albo zastąpić konwencjonalne źródła energii źródłami odnawialnymi – ubiegaj się o środki z programów regionalnych. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy działają na terenie woj. podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub podlaskiego, wydłużono do 14 grudnia br. termin naboru do II Etapu Internacjonalizacji MŚP. Dotyczy to jednak tylko tych przedsiębiorców, którzy przeszli I Etap tj. mają opracowany nowy model biznesowy rozszerzenia swojej działalności na rynki zagraniczne. W II Etapie mogą ubiegać się o dotacje na projekt, który przygotuje ich do wdrożenia nowej strategii biznesowej.

Jeśli masz duszę innowatora i lubisz tworzyć nowatorskie rozwiązania problemów, jeszcze do połowy października masz szansę na złożenie wniosku w konkursie z obszaru innowacji społecznych. Dotację może otrzymać projekt, który obejmuje przygotowanie i przetestowanie na określonej grupie osób różnych sposobów nabywania kompetencji na stanowisku pracy. Konkretnie chodzi o kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w branży IT przez osoby, które nie posiadają wykształcenia informatycznego i nie pracowały dotąd w zawodzie programisty.

Dla przedsiębiorców, którzy mają doświadczenie w sektorze szkoleniowym, czy tworzeniu aplikacji elektronicznych w październiku pojawia się bogata oferta konkursów. Pierwszy z nich  skierowany jest do firm, które zajmują się kształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Mogą pozyskać wsparcie unijne na przygotowanie szczegółowych planów i programów szkoleń, które wspomagają pracowników szkół. Dotyczy to nauczania m.in. kompetencji kluczowych uczniów np. matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej).

Kolejny konkurs to szansa dla przedsiębiorców, którzy posiadają doświadczenie w opracowywaniu lub adaptacji narzędzi diagnostycznych. Chodzi o narzędzia, które wspierają pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży. Dzięki dotacji unijnej możesz opracować materiały i aplikacje elektroniczne do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej na każdym etapie edukacji dla uczniów o specjalnych potrzebach. Granty można także wykorzystać na kursy/szkolenia, których celem jest nabycie konkretnych umiejętności przydatnych na danym stanowisku pracy w firmie.

Firmy, które działają w branży multimedialnej również mają szansę na dotację unijną. Mogą pozyskać pieniądze na stworzenie multimedialnych i interaktywnych e-materiałów dydaktycznych, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dotyczy to materiałów do przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, geografia, biologia), humanistycznych (polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie) oraz matematyki i informatyki.

Z kolei przedsiębiorcy z woj. śląskiego mogą wykorzystać środki unijne na tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) oraz klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki, a także tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach już istniejących.

W  woj. śląskim i podlaskim możliwe jest jeszcze aplikowanie o środki na poprawę jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe np. z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W tym miesiącu warto ubiegać się o środki z programów regionalnych na wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników i usługi doradcze w tym zakresie. Możesz również dofinansować programy przekwalifikowania pracowników, które przygotowują ich do kontynuowania pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia. W programach regionalnych czeka na przedsiębiorców 7 konkursów na projekty dotyczące rewitalizacji. Wsparcie można otrzymać na:

 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ powojskowych/ popegeerowskich/ lub pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia,      
 • Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich,      
 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach, z możliwością zagospodarowania przyległego otoczenia.

Sponsor strategiczny

Kapsh Telematic Systems - sponsor strategiczny PGZ

Sponsor główny

Sponsor główny: PKO Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Partner

Partner PGZ: Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka.

Partnerzy debaty

partnerzy debaty PGZ

Partnerzy medialni

logotypy partnerow medialnych Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę
Polityka Prywatności

W celu realizacji obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej przekazujemy „klauzulę informacyjną” z prośbą o zapoznanie się.


Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Impresja Studio Promocji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Drewnianej 5 lok. 3,. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi informacyjnej.

2. Przedstawicielem Administratora jest Tomasz Brzozowski: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu w celu świadczenia usług informacyjnych oraz w celach marketingowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”).

4. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

W zakresie usług Impresja Studio PR Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą, w uzasadnionych wypadkach, przetwarzane po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

6. Podanie danych jest dobrowolne

7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane.

8. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

9. Na niniejszej witrynie znajdują się wtyczki społecznościowe serwisu Facebook: „Lubię to”, które są powiązane z serwisem Facebook. Pod naszym artykułami umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to”, użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności określone przez serwis Facebook.

10. Ta strona zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies i wykorzystuje je w celach statystycznych oraz do usprawnienia funkcjonowania serwisu. Pliki Cookiem są też zbierane przez Google Analytics. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w komputerze użytkownika serwisu.

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies – tymczasowe i stałe. Pliki tymczasowe przechowywane są do momentu opuszczenia przez Ciebie naszej strony (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w Twoim komputerze do czasu ich usunięcia lub przez czas wynikający z ich ustawień.

W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje możesz sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w komputerze. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.