poniedziałek, 13 listopad 2017 15:57

Pracodawcy RP z nowym Prezydium

Napisał
posiedzenie Rady Pracdawców RP, w centrum Andrzej Malinowski posiedzenie Rady Pracdawców RP, w centrum Andrzej Malinowski fot. Pracodawcy RP

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Pracodawców RP wybrano nowych członków prezydium organizacji.

Rada Pracodawców RP powołała w skład Prezydium następujące osoby: Iwona Sroka – Wiceprezydent Pracodawców RP, Tomasz Misiak – Wiceprezydent Pracodawców RP, Piotr Kamiński – Wiceprezydent Pracodawców RP, Anna Rulkiewicz – Wiceprezydent Pracodawców RP, Dariusz Bąk – Wiceprezydent Pracodawców RP, Grzegorz Dzik – Wiceprezydent Pracodawców RP, Mirosław Ślachciak – Wiceprezydent Pracodawców RP, Rafał Baniak – Wiceprezydent Wykonawczy Pracodawców RP, Janusz Pietkiewicz – Wiceprezydent Wykonawczy Pracodawców RP, Marek Kowalski – Wiceprezydent Wykonawczy Pracodawców RP,

Oznacza to, że do prezydium dołączyła m.in. Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED. Prezydium zostało powołane na okres kadencji 2016-2021. Prezydium Pracodawców RP przewodniczy Prezydent Andrzej Malinowski. Prezydium jest organem statutowym Pracodawców RP. Wspiera Prezydenta Pracodawców RP w realizacji bieżących obowiązków oraz m.in. powołuje i odwołuje członków zwyczajnych organizacji. W skład Prezydium wchodzi Prezydent, do 5 Wiceprezydentów, Sekretarz Generalny oraz Skarbnik.

Anna Rulkiewicz od 2016 r. jest Wiceprezydentem Pracodawców RP, w 2016 r. została również powołana przez Ministra Zdrowia do Rady ds. Zdrowia Publicznego. Jest członkiem zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego, Prezesem Zarządu Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej oraz członkiem Rady ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Pracodawcy RP są najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce - reprezentują 19 tys. firm, zatrudniających przeszło 5 mln pracowników. Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 r., działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, zdrowia, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Współtworzą Radę Dialogu Społecznego. Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej).

LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma zapewnia swoim klientom pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową. Pod opieką Grupy LUX MED znajduje się 1,8 mln pacjentów, do których dyspozycji jest blisko 200 ogólnodostępnych i przyzakładowych ambulatoryjnych centrów medycznych, 7 szpitali, 31 placówek diagnostycznych, ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny i około 1600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia 14 tys. osób, około 6300 lekarzy i 3800 wspierającego personelu medycznego. Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Partner strategiczny

Kapsh Telematic Systems - sponsor strategiczny PGZ

Patronat honorowy

miir

mrpps

Partnerzy medialni

logotypy partnerow medialnych Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę