piątek, 01 czerwiec 2018 12:41

Konieczna naprawa błędów legislacyjnych z przeszłości, a nie karanie podatników

Napisał
Konieczna naprawa błędów legislacyjnych z przeszłości, a nie karanie podatników fot. freeimages.com

Należy wstrzymać kontrole ZUS dotyczące ozusowania umów zleceń z lat 2009-2017.

Apeluje o to Federacja Przedsiębiorców Polskich. Związane jest to z propozycją naprawienia błędów legislacyjnych z tego okresu, które doprowadziły do nadużywania umów cywilnoprawnych – zwłaszcza w obszarze zamówień publicznych. Kontrole ZUS mocno nasiliły się w 2018 r. i uderzają także w pracowników – od których ZUS będzie żądał dodatkowych składek, a fiskus podatków za lata ubiegłe.

Federacja Przedsiębiorców Polskich i NSZZ Solidarność podpisały 5 kwietnia 2018 r. porozumienie, w którym zaproponowały przeprowadzenie czterech kolejnych zmian przepisów – z szacunkowej oceny skutków ekonomicznych proponowanych rozwiązań wynika, iż wprowadzenie ich w życie spowoduje wzrost wpływów do FUS o ponad 2,7 mld zł. Nawet po uwzględnieniu maksymalnych ubytków m.in. z tytułu zaprzestania działań kontrolnych ZUS, wywołałoby to efekt w postaci poprawy salda sektora finansów publicznych o kwotę ponad 2 mld zł rocznie.
- W obliczu podpisanego porozumienia z NSZZ Solidarność niepokoi nas przyspieszenie kontroli ZUS w sprawie ozusowania umów zleceń. Dochodzą do nas informacje, że część postępowań jest kierowana do prokuratury. To niesprawiedliwe – zwłaszcza, że państwo zaoszczędziło w przetargach publicznych ponad 25 mld zł w latach, które teraz kontroluje. Przez lata apelowaliśmy, że stawki za roboczogodzinę w zamówieniach publicznych są drastycznie zaniżane. Obecne kontrole ZUS uderzają też w pracowników, którym fiskus próbuje naliczać dodatkowy podatek. Zamiast tracić czas na bezsensowne kontrole należy skupić się na tym, by jak najszybciej przygotować i wprowadzić postulowane zmiany legislacyjne w życie. Zyskają na tym pracownicy, przedsiębiorcy i budżet. To powinien być priorytet dla rządu i ZUS-u – powiedział Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Postulowane przez NSZZ Solidarność i Federację Przedsiębiorców Polskich działania obejmują:

- zabezpieczenie okresów składkowych dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług;

- uwolnienie pracodawców od ciężaru prowadzenia sporów dotyczących odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów zleceń w okresie od stycznia 2009 r. do dnia wejścia w życie postulowanego pakietu zmian;

- ujednolicenie zasad podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu osób wykonujących pracę na podstawie umów agencyjnych, umów zlecenia, innych umów o świadczenie usług, do wysokości 30–krotności przeciętnego wynagrodzenia;

- ceny usług i robót zatrudniających ich wykonawców, w szczególności ceny w zamówieniach publicznych, powinny zostać zwaloryzowane o łączny wzrost kosztów pracy.

Sponsor gali konkursu

sponsor_gali.jpg

Sponsorzy konkursu

zabka sponsor

kie sponsor

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

esportinfo logo 300

Na górę