wtorek, 10 lipiec 2018 12:08

Dyrektywa o delegowaniu przyjęta

Napisał
Dyrektywa o delegowaniu przyjęta fot. freeimages.com

Rada Unii ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO) zatwierdziła w Luksemburgu nowelizację dyrektywy o delegowaniu pracowników.

Przeciwko wprowadzeniu nowych zasad głosowały Polska i Węgry, a Chorwacja, Litwa, Łotwa i Wielka Brytania wstrzymały się od głosu - poinformował Związek Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD). Nowy akt legislacyjny zostanie podpisany, następnie będzie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 20 dni później wejdzie w życie. Po dwóch latach, w 2020 r. nowe przepisy powinny być wdrożone w ustawodawstwo wszystkich państw członkowskich UE.
Rozwiązania dla międzynarodowego transportu drogowego, wyłączone z dyrektywy, nadal nie zostały określone. Projekt tzw. Pakietu Mobilności nie został jeszcze uzgodniony. Parlament Europejski podczas sesji plenarnej w Strasburgu odrzucił wszystkie trzy wnioski Komisji Transportu i Turystyki PE – TRAN. Zaplanowano, że Parlament wróci do poszukiwania kompromisu w sprawie transportu podczas kolejnej sesji plenarnej PE, najprawdopodobniej na początku lipca 2018 r.
Nie udało się osiągnąć kompromisu także Radzie UE za prezydencji bułgarskiej, a prace będzie kontynuować prezydencja austriacka, która rozpoczęła się 1 lipca.
Wg europosłanki Danuty Jazłowieckiej (PO) można przyjąć, że dyrektywa wejdzie w życie na początku sierpnia i po dwóch latach zacznie obowiązywać w państwach członkowskich.
Według jednego z zapisów nowej dyrektywy nie będzie ona obejmowała transportu do dnia wejścia w życie tzw. Lex specialis, czyli dyrektywy dot. delegowania kierowców z Pakietu Mobilności. Sytuacja w Parlamencie Europejskim, jak i w Radzie UE wskazuje jednak na to, że ostateczny kompromis między przeciwstawnymi stanowiskami ws. delegowania w transporcie jest nadal daleko. Może się okazać, że Lex specialis będzie negocjowany miesiącami lub co gorsze „zamrożony” i ostatecznie latami nie przyjęty.
Taka sytuacja postawi transport w chaosie i niepewności prawnej.  Pozostaje przecież pod znakiem zapytania, w jakim zakresie dyrektywa podstawowa 96/71 obejmuje transport drogowy.

W opinii Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność nowe przepisy to „krok w kierunku sprawiedliwego rynku pracy”. Zaś świadczenie usług na terenie Unii Europejskiej nie będzie już odbywało się z pokrzywdzeniem pracowników. Europosłowie opowiedzieli się jednoznacznie za tym, by „Polak pracujący w Unii zarabiał tyle co obywatel tego kraju. Nastąpił krok naprzód w tworzeniu nie tylko jednolitego ale również sprawiedliwego rynku pracy”.

„S” przypomina, że dyskusja o pracownikach delegowanych od pewnego czasu była „punktem zapalnym krajowej dyskusji i podzieliła Polaków. Pracownicy popierali reformę i jej główny postulat równej płacy za równą pracę, dzięki temu zarobią godnie. Natomiast rząd razem z pracodawcami opowiadał się przeciwko tej zasadzie”.

W opinii „S” „zwyciężyła większość, bo ludzie pracujący stanowią niewątpliwie większą część Polski, choć z natury rzeczy słabsza większość w stosunku do możliwości rządu i pracodawców. W ostatecznym rozrachunku wygrali więc pracownicy i jest to wielki sukces również polskich związków zawodowych, które od początku walczyły zarówno w kraju jak i w instytucjach unijnych wspólnie za reformą przepisów o pracownikach delegowanych”.

Najważniejsza zmiana dotyczy stawki płacy. „Według nowych zasad Polak jest uprawniony do takich samych stawek jakie obowiązują na ternie państw członkowskich UE. Zgodnie z aktualnie obowiązującą dyrektywą pracownicy delegowani mają prawo do stawki minimalnej, a więc zyskają na nowelizacji. Zgodnie z nową propozycją w kraju, w którym wykonywana jest praca powinny być stosowane takie same przepisy w sprawie wynagrodzeń, jak w przepisach krajowych lub powszechnie stosowanych układach zbiorowych - równa płaca za jednakową pracę w tym samym miejscu. Zasada równości tyczyć ma się też agencji pracy tymczasowej”.

Sponsor gali konkursu

sponsor_gali.jpg

Sponsorzy konkursu

zabka sponsor

kie sponsor

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

esportinfo logo 300

Na górę