środa, 11 lipiec 2018 13:06

Zmiany dla rynku pracy

Napisał
od l. min. Elżbieta Rafalska. wicemin. Stanisław Szwed od l. min. Elżbieta Rafalska. wicemin. Stanisław Szwed fot. mrpips.gov.pl

Minister Elżbieta Rafalska i wiceminister Stanisław Szwed zaprezentowali propozycje zmian w ustawie o rynku pracy. Ich celem ma być m.in. większa efektywność urzędów pracy oraz aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych – poinformował resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

- Po 14. latach obowiązywania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy żegnamy tę ustawę. Ustawa idzie do lamusa. Dajemy nową propozycję - ustawę o rynku pracy - powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Obecnie inna sytuacja na rynku pracy niż przed laty, stąd propozycja nowych rozwiązań. Mamy rekordowo niski poziom bezrobocia. Ze wstępnych danych za czerwiec 2018 r. wynika, że liczba bezrobotnych spadła poniżej 1 mln osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi 5,9 proc. Korzystne tendencje na rynku pracy przekładają się na wyższy wskaźnik zatrudnienia - w 2017 r. wyniósł 70,9 proc.

- Dobra sytuacja na rynku pracy to jest sytuacja, która stwarza doskonałe warunki do tego, żeby aktywizować osoby długotrwale bezrobotne, również sięgać do niewykorzystanych do tej pory zasobów pracy, a wiec osób biernych zawodowo – powiedziała minister Rafalska.

Proponowane zmiany dotyczą osób bezrobotnych, pracodawców oraz urzędów pracy. Szczegóły nowych rozwiązań zaprezentował podczas konferencji wiceminister Stanisław Szwed.

Poinformował, że proponowane w projekcie zmiany dotyczą m.in. profilowania pomocy, wsparcia długotrwale bezrobotnych, podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych do 130 proc. przy stażu pracy 30 lat. Mówił także, że zmiany dla pracodawców dotyczą m.in. wprowadzenia bonu ofertowego czy ułatwienia kontynuacji pracy cudzoziemców u tego samego pracodawcy.

Główne cele zmian ustawy o rynku pracy to:

  • zwiększenie elastyczności działania urzędów pracy;
  • zwiększenie dostępności i optymalizacja form pomocy świadczonej przez urzędy pracy;
  • zwiększenie pomocy osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy;
  • ułatwienie obywatelom polskim powrotu do kraju z zagranicy;
  • ułatwienia w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy;
  • zmiana funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy.

Projekt ustawy został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2019 r.

Sponsor gali konkursu

sponsor_gali.jpg

Sponsorzy konkursu

zabka sponsor

kie sponsor

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

esportinfo logo 300

Na górę