wtorek, 31 lipiec 2018 12:23

Związkowcy działają na rzecz młodych pracowników

Napisał
Związkowcy działają na rzecz młodych pracowników fot. freeimages.com

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podjęło decyzję o przyjęciu „Pakietu na rzecz młodych” i skierowaniu dokumentu do prac Rady Dialogu Społecznego w celu dalszej dyskusji i wypracowania wspólnych rozwiązań przez partnerów społecznych.

Związek poinformował na swoim portalu, że „Pakiet” został przygotowany z myślą o kwietniowym Forum Młodych NSZZ „S” w Warszawie. Wtedy po raz pierwszy zaprezentowano propozycje ekspertów. Spotkały się one z pozytywną oceną. Gotowość do dalszej pracy nad poszczególnymi punktami wyraził Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Biorąc to pod uwagę zdecydowano, że powinny zostać skierowane do Rady Dialogu Społecznego.

Celem propozycji jest odpowiedź na kluczowe wyzwania stojące przed osobami młodymi. Zalicza się do nich: potrzebę łączenia życia zawodowego i prywatnego, starzenie się społeczeństwa, potencjalnie niskie świadczenia emerytalne w przyszłości, wzajemne niezrozumienie różnych pokoleń na rynku pracy, niedobór kwalifikacji w związku ze zmianą technologiczną oraz zmiana struktury gospodarki. W związku z tymi wyzwaniami, proponuje się:

1) Dokonać nowelizacji ustawy o praktykach absolwenckich, która uwzględni zalecenia partnerów społecznych w zakresie jakości praktyk i staży na otwartym rynku pracy;

2) Zlikwidować wyłączenie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne dla studentów do 26. roku życia;

3) Wprowadzić rozwiązania sprzyjające rozwojowi mentoringu, w tym finansowanie szkoleń mentorskich oraz wynagrodzeń lub składek na ubezpieczenie społeczne mentorów z Funduszu Pracy;

4) Ułatwiać dostęp do podnoszenia kwalifikacji pracowników;

5) Wprowadzić dodatkowy urlop na opiekę nad rodzicem po 70. roku życia, analogiczny do tzw. „opieki nad dzieckiem”, czyli 2 dodatkowe dni urlopu z możliwością rozłożenia go na godziny.

Sponsor gali konkursu

sponsor_gali.jpg

Sponsorzy konkursu

zabka sponsor

kie sponsor

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

esportinfo logo 300

Na górę