niedziela, 21 październik 2018 12:35

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2017

Napisał
Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2017 fot. Santander Bank Polska

Jeden z międzynarodowych banków komercyjnych działających w naszym kraju udostępnił swój Raport Odpowiedzialnego Biznesu za ub. rok w formie strony internetowej, na której oprócz danych raportowych na bieżąco będą pojawiać się informacje o projektach i akcjach społecznych oraz innych pozafinansowych działaniach banku. Ważnym elementem piątej edycji Raportu jest konkurs #Mamy Wspólne Cele.

Santander Bank Polska (SBP) realizuje strategię społecznej odpowiedzialności biznesu, opartą na Celach Zrównoważonego Rozwoju zdefiniowanych przez ONZ. Jako jedna z największych instytucji finansowych w Polsce bank działa ze świadomością, że ma zobowiązania wobec swoich interesariuszy a, będąc częścią międzynarodowej Grupy Santander, nie tylko na co dzień zachowuje najwyższe standardy działań, ale także stara się rozszerzać ich zasięg.

– Nasz bank dla klientów, pracowników, partnerów biznesowych oraz społeczności, których jest częścią, chce być realnym wsparciem w rozwiązywaniu problemów i realizacji wartościowych inicjatyw. Jednym z ważnych elementów naszej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu jest regularne i transparentne raportowanie działań z tego obszaru – mówi Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska.

W tym roku, poza innowacyjną formą przedstawienia danych, Bank położył bardzo duży nacisk na promocję Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz pokazanie wkładu banku w ich realizację. Wraz z publikacją raportu bank wspólnie z Fundacją SBP zapraszają do konkursu #Mamy Wspólne Cele. Organizacje społeczne mogą zgłaszać autorskie projekty, których realizacja będzie dotyczyła jednego z Celów Zrównoważonego Rozwoju wspieranych przez Bank. Projekty można zgłaszać do 12 listopada br. Drugi etap konkursu to głosowanie internautów na wybrany projekt. Zwycięska organizacja otrzyma od Fundacji grant w wysokości do 30 tys. zł na realizację zgłoszonego projektu.

Zasady konkursu, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie raportu: https://raport.santander.pl/formularz-zgloszeniowy/

Raport Odpowiedzialnego Biznesu SBP ma formę strony internetowej. Nowością jest fakt, że poza danymi raportowymi pełni on funkcję na bieżąco aktualizowanego portalu, na którym będą pojawiać się najświeższe informacje o działalności pozafinansowej banku. Dzięki temu nie tylko raz w roku, ale na bieżąco będzie można śledzić najważniejsze i najciekawsze działania banku z obszaru CSR. Witryna www z raportem jest przystosowana do korzystania przez osoby niewidome i niedowidzące, zgodna z międzynarodowymi standardami WCAG 2.0 – dostępności dla osób o specjalnych potrzebach.

Sponsor gali konkursu

sponsor_gali.jpg

Sponsorzy konkursu

zabka sponsor

kie sponsor

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

esportinfo logo 300

Na górę