czwartek, 01 listopad 2018 12:14

Program wspierania macierzyństwa jedną z najlepszych praktyk w Polsce

Napisał
Program wspierania macierzyństwa jedną z najlepszych praktyk w Polsce fot. freeimages.com

Autorski program wspierania macierzyństwa „Mama pracuje!” znalazł się w najnowszej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Eksperci wybrali w niej siedemnaście projektów, odpowiadających siedemnastu wyzwaniom z Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ.

Program, realizowany przez spółki Tauron Dystrybucja, Tauron Dystrybucja Serwis oraz Tauron Dystrybucja Pomiary, skierowany jest do zatrudnionych w spółkach obszaru dystrybucji kobiet wychowujących dzieci, które nie ukończyły szóstego roku życia oraz kobiet w ciąży. Głównym celem kampanii jest wsparcie w łączeniu macierzyństwa z pracą zawodową, zwiększenie komfortu pracy przyszłych mam, zwiększenie liczby kobiet wracających do pracy po urodzeniu dziecka oraz umożliwienie kobietom w trakcie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego bieżącego kontaktu z miejscem pracy.

Realizowana praktyka odpowiada też na wyzwania związane z dążeniem do równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet w biznesie. Po trzech latach od ogłoszenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprosiło 17. ekspertów z różnych dziedzin do publikacji przedstawiającej największe wyzwania stojące przed Polską.

Wśród propozycji rozwiązań najbardziej aktualnych palących problemów, znalazły się dobre praktyki Grupy Tauron. 25 września 2015 r. podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku przyjęto „Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Jej ważnym elementem są stanowiące mapę  głównych wyzwań, przed jakimi stoi współczesny świat Cele Zrównoważonego Rozwoju. Realizacja celów ma przede wszystkim stworzyć szansę na rozwój dla przyszłych pokoleń.

W publikacji znalazły się artykuły i wywiady z ekspertami reprezentującymi ośrodki akademickie, instytucje naukowe, organizacje zajmujące się ekonomią, naukami społecznymi, prawem, odpowiedzialną konsumpcją oraz ochroną środowiska. Podkreślono również rolę świata biznesu w realizacji poszczególnych celów zrównoważonego rozwoju i zaprezentowano przykłady dobrych praktyk realizowanych w danym zakresie.

Tauron prowadzi szereg inicjatyw w obszarze CSR. Wszystkie one są spójne ze Strategią zrównoważonego rozwoju Grupy Tauron, która wytycza główne kierunki i cele w tym zakresie. Od 2014 r. Tauron Polska Energia jest notowany w zestawieniu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.

Publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu dostępna jest na stronie:

http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/17-wyzwan-dla-polski-17-odpowiedzi/

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

esportinfo logo 300

Na górę