sobota, 17 listopad 2018 12:42

Zmiany w prawie upadłościowym – dyrektywa Rady UE

Napisał
Zmiany w prawie upadłościowym – dyrektywa Rady UE fot. freeimages.com

Ministrowie sprawiedliwości państw członkowskich UE w ramach Rady Unii Europejskiej przyjęli stanowisko wobec dyrektywy o upadłości przedsiębiorstw. Dyrektywa daje dużo swobody w stosowaniu przepisów.

Narzuca przy tym kilka wspólnych warunków: powstanie wzór planu restrukturyzacyjnego dla firm, zwiększy się odpowiedzialność kadry kierowniczej za bankructwo, a czas ochrony przed egzekucjami ograniczony zostanie do maksymalnie czterech miesięcy - poinformowała firma PMR Restrukturyzacje SA.

Ministrowie sprawiedliwości państw członkowskich UE jeszcze w początkach października zajmowali się dyrektywą o upadłości przedsiębiorstw, która ma pomóc w restrukturyzacji przedsiębiorstw cieszących się dobrą opinią, które bankrutują z powodu przejściowych problemów. Komisja Europejska przedstawiła projekt zmian w 2016 r. We wspólnym stanowisku ministrowie w ramach Rady UE zgodzili się, aby przepisy krajowe miały decydującą moc, a wspólne regulacje objęły jedynie kilka elementów postępowań. Chodzi przede wszystkim o:

  • możliwość wstrzymania egzekucji na etapie postępowań przedinsolwencyjnych nieformalnych i formalnych (postępowanie o zatwierdzenie układu);
  • konieczność przyjęcia jednolitego instrumentu w postaci planu restrukturyzacyjnego, który obejmie zarówno plan restrukturyzacyjny, jak i układ;
  • udostępnienie modelowego planu restrukturyzacyjnego, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców;
  • możliwość objęcia układem wierzycieli rzeczowych oraz udziałowców (właścicieli ekonomicznych przedsiębiorstwa);
  • rozszerzenie odpowiedzialności kadry kierowniczej przedsiębiorstw;
  • stworzenie aplikacji dla doradców restrukturyzacyjnych.

Ograniczeniu ma ulec okres ochrony przed egzekucjami komorniczymi i będzie on wynosił do czterech miesięcy – poza skomplikowanymi, wyjątkowymi sytuacjami.

W opinii Małgorzaty Anisimowicz, prezes PMR Restrukturyzacje SA ten kierunek jest bardzo dobry. - Sam zakres, nad którym trwają prace, pokazuje nam, gdzie obecnie istnieją problemy. Bez wątpienia konieczne są zmiany w zakresie możliwości wstrzymania egzekucji na etapie postępowań przedinsolwencyjnych nieformalnych i formalnych. Często zdarza się, że w przypadku wszczęcia choć jednej egzekucji firmy z przejściowymi kłopotami zmuszone są do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

W opinii Anisimowicz absolutną koniecznością jest przyjęcie jednolitego instrumentu w postaci planu restrukturyzacyjnego, który obejmie zarówno plan restrukturyzacyjny, jak i układ, a także udostępnienie modelowego planu restrukturyzacyjnego zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców. - Bowiem w obecnej sytuacji często uczestnicy postępowań restrukturyzacyjnych mają inne oczekiwania co do prezentacji danych chociażby w planie restrukturyzacyjnym czy w prognozach finansowych. Bardzo duże znaczenie ma też kwestia, powiedzmy, wzoru planu restrukturyzacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy często nie potrafią sobie z tym poradzić. Ten kierunek zmian to dopracowanie istniejących przepisów i pomoc dla przedsiębiorców.

Zdaniem ekspertki bardzo ważną kwestią jest również objęcie układem wierzycieli rzeczowych. - W obecnym czasie możemy objąć układem wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo tylko za ich zgodą. W wielu przypadkach wierzyciel – głównie finansujący – woli egzekucje w drodze postępowania upadłościowego zamiast układu z wierzycielami. Często jednym z powodów jest chociażby polityka instytucji finansujących czy też konieczność podjęcia decyzji na zgromadzeniu wierzycieli. Są to bardzo trudne sytuacje, często powodujące doprowadzenie przedsiębiorcy do upadłości.

Ponadto zdaniem Anisimowicz nie bez znaczenia jest fakt, iż wraz z działaniami wspierającymi przedsiębiorców, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej, zmiany idą w kierunku rozszerzenia odpowiedzialności kadry kierowniczej przedsiębiorstw. - Zdecydowanie powinno to tak wyglądać. Przedsiębiorca winien mieć szerokie możliwości skorzystania z narzędzi restrukturyzacyjnych służących wyjściu z kryzysu i spłacie wierzytelności. Natomiast brak działań w przedmiotowym zakresie powinien powodować szeroko idącą odpowiedzialność kadry zarządzającej.

- Duża część przepisów wnioskowanych przez Komisję oraz uzgadnianych na forum Rady UE została już z powodzeniem implementowana w nowelizacjach krajowych. Dzięki nowym przepisom doradcy restrukturyzacyjni uzyskali cały wachlarz możliwości ochrony i restrukturyzacji firm. - twierdzi dalej ekspertka. - Nasze wewnętrzne regulacje są spójne z unijną ideą ratowania firm oraz polityką nowej szansy. Wśród wspólnych regulacji potwierdzono okres wstrzymania czynności egzekucyjnych do czterech miesięcy, aby dać firmie czas na stworzenie planu restrukturyzacyjnego. Natomiast warunki przeprowadzenia wstępnej wyceny przedsiębiorstw, a także sytuacje, w których nie można uwzględnić sprzeciwu grupy wierzycieli przy zatwierdzaniu planu, pozostawiono w gestii przepisów krajowych.

Wkrótce można spodziewać się rozpoczęcia negocjacji trójstronnych pomiędzy Komisją Europejską, Radą UE i Parlamentem Europejskim, które zakończą się wejściem w życie dyrektywy.

Sponsor gali konkursu

sponsor_gali.jpg

Sponsorzy konkursu

zabka sponsor

kie sponsor

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

esportinfo logo 300

Na górę