niedziela, 16 grudzień 2018 13:03

Komornicze e-licytacje prawie gotowe

Napisał

Już na początku przyszłego roku ruszy portal e-licytacji komorniczych. Prace weszły właśnie w ostatnią fazę testów sprawdzających zaawansowane funkcje weryfikacji i zabezpieczeń danych wrażliwych.

Jak informuje Krajowa Rada Komornicza portal radykalnie zwiększy dostępność licytacji. Ma to przełożyć się na korzyści zarówno dla wierzycieli odzyskujących należności, jak i dłużników – napisała spółka PMR Restrukturyzacje. System e-licytacji świetnie sprawdza się w wielu krajach Unii Europejskiej, np. na Węgrzech czy w sąsiadujących z Polską krajach nadbałtyckich. To rozwiązanie pożądane w gospodarkach rozwiniętych, cywilizujące proces spieniężania majątku dłużników i zaspokajania roszczeń wierzycieli oraz podnoszące jego skuteczność. System polski wzoruje się na najlepszych przykładach w branży, a także korzysta z najlepszych wzorów komercyjnych.

O potrzebie wprowadzenia nowoczesnego sposobu licytacji może świadczyć popularność wyszukiwarki licytacji na stronie KRK oraz liczba rekordów e-mail zapisanych do komorniczego newslettera – około 80 tys. unikalnych użytkowników.

Ze statystyk KRK wynika, że w tej chwili przychód z licytacji ruchomości stanowi zaledwie ok. 0,7% ogólnego przychodu kancelarii komorniczych. Wierzyciele coraz rzadziej preferują ten sposób egzekucji, postrzegając go jako mało skuteczny w stosunku do nakładów. Problemem jest również dopuszczenie do licytacji większej grupy licytujących, ponieważ licytacje organizowane np. w domu dłużnika i odbywające się o określonej godzinie określonego dnia znacznie ograniczają możliwości uczestnictwa większej liczby osób. Efektem są nieskuteczne licytacje, w których nie było wystarczająco dużo licytujących lub nie zostały uzyskane ceny minimalne.

Nie bez znaczenia jest też element psychologiczny: licytacje z reguły przeprowadzane są w miejscu zamieszkania czy siedzibie dłużnika, co powoduje opór potencjalnych nabywców przed kupnem. Postępowanie egzekucyjne nastawione jest na uzyskanie należności dla wierzyciela, zgodnie z wcześniej wydanym tytułem wykonawczym. Podstawowymi celami postępowania są szybkość i skuteczność. Przedstawiciele KRK przekonują, że portal z pewnością spełni swoją funkcję również w podniesieniu efektywności pracy komorników w całej Polsce.

Portal to dobra wiadomość dla dłużników, wierzycieli oraz licytujących – czy to możliwe? Dzięki e-licytacjom majątek zajmowany przez komorników będzie lepiej wykorzystany, tzn. dzięki licytacjom w Internecie znacznie zwiększy się liczba osób mających dostęp do oferty, co wpłynie na ceny oraz podniesie skuteczność transakcji. W konsekwencji majątek dłużnika będzie spieniężony za wyższą cenę i w większym stopniu zaspokoi roszczenia wierzycieli. To oznacza, że komornicy w wielu sytuacjach nie będą musieli zajmować całego majątku dłużnika, a tylko tę część, która zaspokoi roszczenia w sposób skuteczny.

Ten sam mechanizm zwiększonej dostępności sprawi, że wierzyciele zaspokoją swoje roszczenia w większym stopniu oraz znacznie częściej w całości. E-licytacje komornicze to również dobra wiadomość dla wszystkich osób, które chciałyby wziąć udział w licytacjach. Po uwierzytelnieniu swoich danych będą w stanie uczestniczyć regularnie w licytacjach, co przyniesie długofalowe korzyści wszystkim uczestnikom procesu.

– Niewątpliwie nowe rozwiązanie będzie wygodniejsze z punktu widzenia potencjalnego nabywcy, który będzie mógł brać udział w nieograniczonej liczbie licytacji, nie wychodząc z domu – mówi Monika Janus, rzecznik Krajowej Rady Komorniczej. – Do wzięcia udziału wystarczy posiadanie komputera i dostępu do Internetu, możliwy będzie też dostęp do systemu w sądach rejonowych. Uważam, że elektroniczna licytacja zapewni większą transparentność. W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym będą ujawniane licytantom najwyższa aktualna cena i unikalny identyfikator licytanta, który ją oferuje, oraz czas pozostały do zakończenia licytacji. Każdemu postępowaniu przypisany będzie inny numer porządkowy. Natomiast dane osobowe licytanta są ujawniane przed zakończeniem licytacji wyłącznie komornikowi sądowemu – dodaje.

Czy to możliwe, że portal zadowoli wszystkich? Nie do końca. Portal licytacji w internecie będzie również przeciwdziałać „licytacjom ustawianym”, w których kilku kupujących umawia się, co kto kupi i za ile. W chwili gdy do licytacji będą dopuszczone setki, a nawet tysiące osób, takie „ustawki” będą bardzo utrudnione. Na działaniu portalu mogą stracić osoby, które specjalizują się w wyszukiwaniu „okazji”, uczestniczące w licytacjach, aby kupować znacznie poniżej rynkowej wartości.

Na temat przewidywanych efektów działania portalu wypowiadają się również doradcy restrukturyzacyjni, na co dzień ratujących firmy od upadłości i niejednokrotnie ograniczających agresywne działania windykacyjne niektórych wierzycieli. – Z naszej perspektywy portal to bardzo dobra wiadomość dla całego rynku – mówi Małgorzata Anisimowicz, prezes PMR Restrukturyzacje SA oraz doświadczony doradca restrukturyzacyjny.

– W swoich działaniach restrukturyzacyjnych dążymy między innymi do wypracowania planu spłaty zadłużenia naszych klientów i ich firm i możliwie jak największego zaspokojenia wierzycieli. Chodzi o to, aby firma, która ma np. przejściowe problemy z płynnością, ale sam biznes ma sens i jest dochodowy, nie upadła wyłącznie z powodu szybkich i agresywnych działań części wierzycieli, ale obroniła się, aby działać dalej i spłacać wszystkie należności, przynosząc dalsze dochody właścicielom, zatrudniając ludzi i płacąc podatki.

– Portal e-licytacji komorniczych może zwiększyć liczbę firm, które skutecznie zaspokoją wierzycieli z części swojego majątku, np. niemającej tak strategicznego znaczenia operacyjnego jak maszyny, narzędzia, hale produkcyjne, środki transportu, czyli np. gruntów inwestycyjnych lub innych nieruchomości. Szeroka dostępność tego typu ofert powinna zwiększyć wysokość zaspokajania wierzytelności i w wielu przypadkach nie doprowadzi do upadku firm. Z tej perspektywy to narzędzie pożądane i ważne dla wielu przedsiębiorców – dodaje Anisimowicz.

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

esportinfo logo 300

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę