sobota, 05 styczeń 2019 12:04

100 mln zł wypłat dla podwykonawców Astaldi

Napisał
100 mln zł wypłat dla podwykonawców Astaldi fot. freeimages.com

Do 31 grudnia 2018 r. spółka PKP PLK wypłaciła już podwykonawcom Astaldi 100 mln zł, w tym podwykonawcom z linii lubelskiej 89,2 mln zł. Ostatnią  wpłatę – ponad 2 mln zł. zrealizowano po świętach.

W grudniu wypłaty przekroczyły 30 mln zł – poinformowała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK).

Spółka kontynuuje mediacje z podwykonawcami firmy Astaldi, która zeszła z dwóch kontraktów na odcinku linii kolejowej Lublin – Warszawa oraz Poznan – Wrocław. Bieżące spotkania i mediacje dotyczące wypłat obejmują podwykonawców robót budowlanych usługodawców i dostawców, których zawiodło Astaldi, komplikując ich sytuacje prawną i finansową.

W październiku, po zejściu Astaldi z budowy na linii Dęblin – Lublin oraz Leszno – granica woj. dolnośląskiego, PLK zareagowała natychmiast. Spółka podjęła nadzwyczajne działania, których w podobnych sytuacjach jeszcze nie było. Realizowany jest najszybszy, a zarazem zgodny z prawem sposób procedowania dokumentów. Wypłacane kwoty muszą być zgodnie z przepisami prawa: kodeksem cywilnym i prawem zamówień publicznych. Zróżnicowanie sytuacji podwykonawców powoduje, że proces dochodzenia do wypłat nie jest prosty. Prowadzone są indywidualne rozmowy z podmiotami, które w różny sposób zawierały umowy z Astaldi. Proces wypłat jest kontynuowany.

Astaldi postawiło zamawiającego, PKP Polskie Linie Kolejowe SA w niełatwej sytuacji. Firma wybrana zgodnie z obowiązującymi procedurami deklarowała pełne zaangażowaniei odpowiedzialne wykonanie kontraktu. W realizacji, Astaldi nie zadbała należycie o swoich podwykonawców. Zawiodła na ważnych społecznie kontraktach. PLK, mając na względzie trudną sytuację wielu podmiotów i solidarną odpowiedzialność, tak szybko jak to było możliwe podjęły działania, by zaangażowane w inwestycje firmy otrzymały należne, potwierdzone dokumentami, wynagrodzenie.

Sponsor gali konkursu

sponsor_gali.jpg

Sponsorzy konkursu

zabka sponsor

kie sponsor

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

esportinfo logo 300

Na górę