piątek, 15 marzec 2019 17:19

Wyniki koncernu za 2018 r. powyżej założeń

Napisał
Wyniki koncernu za 2018 r. powyżej założeń fot. freeimages.com

Zarząd włosko-brytyjskiego koncernu lotniczego pod przewodnictwem Gianniego De Gennaro jednogłośnie zatwierdził projekt skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy oraz sprawozdania finansowego na koniec 2018 r.

W opinii Alessandro Profumo, prezesa Leonardo, rok 2018 stanowił kluczowy krok w realizacji planu przemysłowego. - Wszystkie niezbędne działania zostały wdrożone. i zrealizowaliśmy wszystko to, co obiecaliśmy. Osiągnęliśmy cele i przekroczyliśmy założenia. Jesteśmy pewni swojej zdolności osiągnięcia wszystkich celów określonych w Planie Przemysłowym: wzrostu przychodów przy ścisłej kontroli kosztów, doprowadzenia Grupy do dwucyfrowej rentowności oraz znacznego generowania gotówki począwszy od 2020 r. W ciągu kolejnych lat chcemy przyspieszać na drodze, jaką obraliśmy w celu osiągnięcia zrównoważonego wzrostu.

Wyniki za 2018 r. są spójne z priorytetowym celem, określonym w planie przemysłowym. Najbardziej godny uwagi jest znaczny wzrost nowych zamówień i przychodów, przy wartości portfela zamówień przekraczającej 36 mld euro, co umożliwi wzrost w nadchodzących latach. Wzrostowi wolumenu towarzyszyły zysk operacyjny, znaczny wzrost zysku netto i generowanej gotówki, potwierdzając korektę założeń w górę dokonaną w lipcu ubiegłego roku.

Najważniejsze wyniki koncernu w 2018 r. są następujące:

- nowe zamówienia, których wartość wyniosła 15 124 mln euro; wzrost o około 30% w porównaniu z 2017 r. (11 595 mln euro) głównie dzięki pozyskaniu zamówienia z Kataru na śmigłowce NH90 na kwotę 3 mld euro;

- portfel zamówień o rekordowo wysokiej wartości 36 118 mln euro, zapewniającej pełne pokrycie ekwiwalentu produkcji za około trzy lata;

- przychody wyniosły 12 240 mln euro, co oznacza wzrost o 4,3% w porównaniu z rokiem 2017 (11 734 mln euro), co jest jeszcze bardziej znaczące przy wyłączeniu efektu niekorzystnego kursu wymiany walut; kluczowe grupy koncernu generujące ten wynik to elektronika, systemy obronności i bezpieczeństwa oraz śmigłowce;

- EBITA wyniosła 1120 mln euro z rentownością sprzedaży na poziomie 9,2%, wykazując wzrost w porównaniu z 2017 r. (1077 mln euro, rentowność sprzedaży 9,2%), głównie dzięki wyższym wolumenom i zyskom odnotowanym w grupie śmigłowcowej oraz dobrym wynikom w grupie samolotowej – ten wyższy wkład w zyski zrównoważył gorsze wyniki odnotowane przez Konsorcjum GIE-ATR na skutek mieszanki takich czynników, jak zrealizowane dostawy i kurs wymiany dolara do euro – oraz w grupie elektronika, systemy obronności i bezpieczeństwa.

- EBIT - 715 mln euro; poprawa zysku EBITA została wchłonięta przez znaczne koszty poniesione w związku z ustawą 92/2012 („ustawa Fornero”, około 170 mln euro), co skutkowało zmniejszeniem zysku EBIT o 129 mln euro w porównaniu z poprzednim rokiem.

- zysk netto przed transakcjami nadzwyczajnymi wyniósł 421 mln euro, co w znacznym stopniu firma zawdzięcza znacznie niższym kosztom związanym z transakcjami wykupu zakończonymi w 2017 r., które również zostały częściowo zniwelowane kosztami restrukturyzacyjnymi wynikającymi z rozpoczęcia procedury wymaganej ustawą 92/2012 (ustawa Fornero – około 170 mln euro);

- zysk netto wyniósł 510 mln euro (279 mln euro 31 grudnia 2017 r.) dzięki poprawie w zakresie kosztów finansowych, a także uwolnieniu części zabezpieczenia ustanowionego w ramach gwarancji udzielonych przy zbyciu Ansaldo Energia;

- dług netto Grupy wyniósł 2351 mln euro, czyli zmniejszył się o 8,8% w porównaniu z 31 grudnia 2017 r. (2,6 mld euro).

- wolny operacyjny przepływ pieniężny (FOCF), który wyniósł 336 mln euro (537 mln euro 31 grudnia 2017 r.), znalazł się pod wpływem profilu gotówkowego kontraktu EFA z Kuwejtem w dwóch okresach porównawczych, począwszy – zgodnie z oczekiwaniami – od rozpoczęcia operacji produkcyjnych, i który został częściowo zrównoważony przez zaliczki na poczet kontaktu katarskiego na NH 90.

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

esportinfo logo 300

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę