poniedziałek, 08 lipiec 2019 14:58

Kredyty na spłatę kredytów

Napisał
Kredyty na spłatę kredytów fot. freeimages.com

Grupa Lotos podpisała z konsorcjum 8. instytucji finansowych nowe umowy kredytowe w ramach refinansowania kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 10+.

Dzięki podpisanym dokumentom, oprócz optymalizacji struktury i okresu spłaty zobowiązań finansowych, zostaną również zwolnione zabezpieczenia na majątku spółki. Nowe umowy kredytowe Grupa Lotos podpisała z konsorcjum banków: ING Bank Śląski, PEKAO, PKO BP, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Bank EU AG, Intesa Sanpaolo, Caixabank, Industrial and Commercial Bank of China (Europe), Erste Group Bank AG.

Przedmiotem zawartych umów jest kredyt na łączną kwotę 0,5 mld dol. , w tym kredyt terminowy w kwocie 400 mln dol. (ok. 1,5 mld zł według kursów średnich NBP z 2 lipca br.) oraz kredyt obrotowy w kwocie 100 mln dol. (ok. 376 mln zł według kursów średnich NBP z 2 lipca br.) – jako waluty bazowej, z możliwością wykorzystania w dol., euro lub zł. Termin spłaty kredytów przypada nie później niż w dniu upływu okresu pięciu lat od momentu ich uruchomienia. Podstawowym zabezpieczeniem udzielonych kredytów jest oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji na rzecz kredytodawców. Pozostałe warunki umów kredytowych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

– Podpisane dziś umowy to efekt kilku miesięcy trudnych rozmów z naszymi partnerami. Myślę, że bardzo korzystne warunki cenowe jakie udało nam się wynegocjować, to dla wszystkich zaangażowanych w ten proces osób powód do dużej satysfakcji – podkreśla Robert Sobków, wiceprezes Grupy Lotos ds. finansowych. – Nowe porozumienie, w porównaniu do refinansowanych kredytów, oznacza dla naszej firmy mniejszą liczbę ograniczeń płynnościowych oraz zniesienie zabezpieczeń majątkowych i finansowych. Pod względem dalszej stabilizacji sytuacji finansowej spółki to naprawdę ważna data dla Lotosu.

Podpisane umowy pozwolą spłacić kredyty zaciągnięte na podstawie umów z czerwca 2008 r. Zarząd firmy podpisał wtedy porozumienie w sprawie kredytowania Programu 10+ opiewające na łączną kwotę 1,75 mld dol. Okres spłaty tamtego kredytu ustalono na 12,5 roku, czyli do początku 2021 r. Co ważne, rezultatem refinansowania wspomnianych kredytów, oprócz optymalizacji struktury i okresu spłaty zobowiązań finansowych dotyczących Programu 10+, jest m.in. zwolnienie ustanowionych poprzednią umową zabezpieczeń na majątku Grupy Lotos. Był to przede wszystkim majątek trwały gdańskiej rafinerii oraz przepływy pieniężne koncernu.

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

esportinfo logo 300

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę