niedziela, 14 lipiec 2019 14:42

Czego brakuje polskiemu lobbingowi w UE?

Napisał
Czego brakuje polskiemu lobbingowi w UE? fot. freeimages.com

Polska ma 112 podmiotów lobbujących w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim, reprezentujących przedsiębiorstwa, a także ich grupy oraz stowarzyszenia, związki branżowe, przemysłowe i zawodowe. To porównywalny wynik do łącznego rezultatu pozostałych krajów całej Grupy Wyszehradzkiej, ale ponad 3-krotnie mniej niż mają Włosi czy Hiszpanie, którzy wcale nie przewodzą stawce.

Obecnie ponad 70 proc. prawodawstwa, które dotyczy życia gospodarczego, powstaje właśnie w instytucjach unijnych. Dlatego analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) przyjrzeli się rozwiązaniom, które mogłyby wspomóc polski lobbing w Unii Europejskiej. W Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim może oficjalnie lobbować 12 tys. podmiotów. Z Polski zarejestrowało się dotąd 221, z czego tylko 130 to lobbyści biznesowi, a 60,8 proc. z nich zarejestrowało swoją działalność w latach 2016-2018. Roczne wydatki polskich podmiotów na lobbing biznesowy wynoszą 12,3 mln euro, a polski lobbysta biznesowy wydaje średnio 92,1 tys. euro w skali roku. Choć liczba polskich podmiotów zaangażowanych w lobbing odpowiada 98 proc. liczby podmiotów z krajów Grupy Wyszehradzkiej, to od dużych krajów unijnych dzieli nas znaczny dystans.

Najliczniejszą grupę polskich lobbystów (111) stanowią przedsiębiorstwa i ich grupy działające we własnym imieniu oraz stowarzyszenia biznesowe. Na drugim miejscu plasują się organizacje pozarządowe (61), za nimi zaś firmy konsultingowe, kancelarie prawne i samozatrudnieni konsultanci oraz ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze (po 19). Struktura polskich podmiotów lobbujących w Brukseli jest bardzo podobna do struktury podmiotów lobbujących z innych krajów.

- Według danych z „Rejestru służącego przejrzystości” w 2017 r. co czwarty podmiot w Unii Europejskiej wydawał na działalność związaną z lobbingiem mniej niż 10 tys. euro, a co dziesiąty co najmniej 500 tys. euro. Możliwości finansowe lobbystów w dużej mierze determinują poziom ich aktywności Jednym z przejawów realizacji strategii proaktywnej jest posiadanie biura w Belgii. Obecnie ma je co trzeci (33,5 proc.) przedstawiciel biznesu unijnego. W grupie polskich lobbystów ma je co dziesiąty podmiot – mówi Janusz Chojna, kierownik zespołu handlu zagranicznego Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Polskie firmy są wciąż mało obecne w Brukseli, a to właśnie tam podejmowane są decyzje zaważające o konkurencyjności na unijnym rynku i powstaje prawo Unii Europejskiej. Lobbyści stanowią pomost pomiędzy sektorami gospodarczymi a decydentami. Ponad 70 proc. prawodawstwa, które dotyczy życia gospodarczego, powstaje właśnie w instytucjach unijnych. Zdaniem ekspertów PIE aby zwiększyć skuteczność polskiego lobbingu, należy w pierwszej kolejności zachęcić większą liczbę podmiotów do reprezentowania swoich interesów w Brukseli, a także zwiększyć środki na ich działalność. Podmioty te powinny zadbać o swoją reprezentatywność oraz wcześniej angażować się w unijne procesy stanowienia prawa. Mogłyby to ułatwić platformy lobbingowe, które obejmowałyby innym podmiotom swoją infrastrukturę oraz wsparcie mentorskie.

- Innym rozwiązaniem byłaby międzybranżowa organizacja pracodawców reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców lub organizacja hybrydowa. Najbardziej kompleksowym rozwiązaniem obecnych problemów polskiego lobbingu zdaje się jednak być organizacja parasolowa, która dzięki zaangażowaniu zarówno przedsiębiorstw, jak i zrzeszeń branżowych czy związków pracodawców, ma szanse uruchomić efekty synergii – podsumowuje Chojna.

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

esportinfo logo 300

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę