środa, 06 listopad 2019 18:06

Klastry jako strategiczne narzędzie polityki przemysłowej

Napisał
Krzysztof Krystowski Krzysztof Krystowski fot. Związek Pracodawców Klastry Polskie

W Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie grupy ekspertów Komisji Europejskiej ds. klastrów, w którym uczestniczyło 33. ekspertów (eksperci niezależni oraz przedstawiciele administracji publicznej), podczas którego dyskutowano na temat lepszego wykorzystania klastrów jako strategicznego narzędzia polityki przemysłowej.

Z Polski udział w spotkaniu wzięli Beata Lubos - zastępca dyrektora departamentu innowacji, z ministerstwa przedsiębiorczości i technologii oraz Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie. Inauguracyjne spotkanie grupy otworzył Sławomir Tokarski, dyr. ds. innowacyjnej i zaawansowanej produkcji w Dyrekcji Generalnej KE ds. rynków krajowych, przemysłu, przedsiębiorczości i firm z sektora MŚP, jak również określił prace grupy w świetle nowej strategii przemysłowej, strategii na rzecz MŚP, które znajdą się w centrum zainteresowania kolejnych wytycznych politycznych Komisji.

W trakcie spotkania zostały przez ekspertów określone główne obszary zainteresowań grupy m.in.: wykorzystanie klastrów w celu sprostania wyzwaniom społecznym, internacjonalizacja, skuteczne wybieranie i wspieranie nowych oraz istniejących już klastrów. Ponadto, uczestniczący w spotkaniu reprezentanci Komisji Europejskiej przedstawili ekspertom przegląd inicjatyw UE związanych z klastrami. Prezentacje obejmowały m.in. wspólne inicjatywy klastrowe zaproponowane w ramach projektu programu jednolitego rynku, Horizon Europe Programme z European Innovation Council, czy omówione zostały przykłady tematycznego wykorzystania klastrów do inicjatyw dotyczących klastrów morskich i niskoemisyjnych działań biznesowych.

Grupa ekspertów składa się z 23. ekspertów rządowych wskazanych przez państwa UE oraz 10. ekspertów indywidualnych wybranych w drodze publicznego zaproszenia do składania wniosków, w wyniku którego wpłynęło 145 zgłoszeń. Indywidualni eksperci to menedżerowie klastrów, praktycy współpracujący z MŚP oraz organizacjami wspierającymi otocznie biznesu. Utworzenie grupy ekspertów jest wynikiem zarówno wcześniejszych dyskusji w ramach europejskiego forum polityki klastrowej, jak i zwiększonego zainteresowania krajów UE klastrami. W konkluzjach Rady UE z marca 2018 r. i maja 2019 r. wezwano m.in. do „dalszego rozwoju europejskiej polityki klastrowej” i podkreślono, że „klastry mają kluczowe znaczenie dla realizacji strategii polityki przemysłowej UE”.

Grupa ekspertów określi najlepsze praktyki, możliwości, bariery i potrzeby dla następnej generacji projektów związanych z klastrami. Obejmuje to poprawę synergii na poziomie UE, krajowym i regionalnym oraz pomiędzy nimi. Do końca 2020 r. grupa przedstawi sprawozdanie zawierające zalecenia dotyczące poprawy wykorzystania klastrów jako strategicznego narzędzia polityki przemysłowej, współpracy międzyregionalnej oraz integracji MŚP w ramach unijnych i globalnych łańcuchów wartości. Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 6 lutego 2020 r.

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

esportinfo logo 300

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę