czwartek, 21 listopad 2019 16:43

Kongres dobrych wyborów zdrowotnych

Napisał
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie fot. pl.wikipedia.com

W warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbywał się, z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego, dyr. Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu, dwudniowy Kongres Zdrowie Polaków, którego profesor był zarazem przewodniczącym Rady Programowej.

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.: wpływ ekonomii i gospodarki na zdrowie Polaków; strategie działań uczelni medycznych wobec oczekiwań zdrowotnych Polaków oraz postępy i wyzwania w diagnostyce i leczeniu nowotworów. Wydarzenie wypełniło szereg debat i paneli dyskusyjnych. - Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał teraz i największa inwestycja na przyszłość. W dyskusji o nim nie może zabraknąć nikogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego medium, żadnego wzorca osobowego, żadnego autorytetu – zauważył prof. Henryk Skarżyński.

Dodał, że idea zorganizowania I Kongresu poświęconego zdrowiu Polaków narodziła się w środowisku związanym z Komitetem Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdaniem profesora jest to niezwykle ważna, a jednocześnie odważna inicjatywa. - Jako liderzy, ludzie sukcesu, przedstawiciele różnych specjalności nie możemy się schować i uznać, że wszystko jest niedobre. Musimy odważnie i odpowiedzialnie mówić o sprawach fundamentalnych, priorytetowych dla całego społeczeństwa, a do takich z pewnością należy szeroko rozumiana problematyka zdrowotna – uważa Skarżyński.

Jak zaznaczył na wstępie Kongresu: „podczas dyskusji chcemy zaprezentować nie tylko nasze osiągnięcia, lecz także podzielić się troskami oraz pokazać, że staramy się poprawić to, co jest konieczne i możliwe. Do naszych zadań należy także uświadomienie społeczeństwu, że dokonał się ogromny postęp, którego jesteśmy częścią – jako lekarze, pracownicy służby zdrowia, jej koordynatorzy i organizatorzy. Czy udało się zrealizować wszystko to, co zamierzaliśmy? Pewnie nie, jednak fakt, że przy nakładach finansowych, jakimi dysponujemy, te setki naszych osiągnięć można porównać do „cudu”. To słowo nie pasuje do nauki, ale jest obecne w świadomości naszej i naszych pacjentów”.

Według prof. Skarżyńskiego celem Kongresu jest także to, aby „wszyscy – zarówno zebrani, jak i setki tysięcy śledzących relacje z tego wydarzenia w mediach społecznościowych, na portalach internetowych oraz w telewizji – usłyszeli, co mają do powiedzenia niekwestionowani liderzy polskiej nauki i medycyny”. - Zdrowie jest naszym najwyższym kapitałem, dlatego z żelazną konsekwencją musimy budować postawy prozdrowotne wśród Polaków. Do działań w tym zakresie należy włączyć: ekspertów, towarzystwa naukowe, organizacje pozarządowe, organizacje pacjentów. – dodał.
W opinii biorącego udział w wydarzeniu prof. Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia: - rozmawianie o zdrowiu jest kluczowe. Dyskutując w gronie ekspertów, wśród organizacji pacjentów, warto koncentrować się na poprawie całego systemu ochrony zdrowia, a także pokazać co udało się już na tym polu zrobić. Ilość środków przeznaczona na zdrowie Polaków jest coraz większa, nie zwalnia nas to jednak z działań bardziej racjonalnych, np. z działań koordynacji opieki nad pacjentem - nie tylko finanse są tutaj kluczowe, ważne jest modelowanie opieki, które przekłada się na śmiertelność pacjentów. Minister dodał, że: - chcemy dyskutować o tym jak poprawiać opiekę nad pacjentami, a także ich edukować z tego jak wygląda służba zdrowia w Polsce, a jak na świecie, żeby polscy pacjenci mogli porównać i docenić poziom leczenia w naszym kraju.

Szumowski przyznał także, iż do swoich największych sukcesów jako ministra zalicza m.in. powstrzymanie exodusu polskich lekarzy i pielęgniarek do pracy w krajach zachodnich. - Jeszcze do niedawna w samorządach lekarskich corocznie wysyłano 1000 wniosków po zaświadczenia o zgodzie na pracę za granicą. Obecnie udało się ograniczyć te liczbę do 500 – dodał minister.

Według dr Jarosława Pinkasa, b. prezesa NFZ „Kongres Zdrowie Polaków to jest Kongres dobrych wyborów zdrowotnych”. - To spotkanie niech będzie nauką i wnioskami. Jest ono po to, aby budować zaufanie dorosłych, rodziców do tego, żeby nie obawiać się przedstawiać problemów zdrowotnych dzieci. Zobowiązuję się, aby promować efekt pracy tego Kongresu, pozytywne postawy zdrowotne wśród dzieci – oświadczył Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka. W swoim wystąpieniu wskazywał na pojawiające się w ostatnich latach zagrożenia wśród najmłodszego pokolenia. – To problemy ogólnocywilizacyjne związane z wadami postawy wśród dzieci. Na tak ogromną jak dziś skalę problemy te nie były znane jeszcze 20 lat temu. Wynikają z najpopularniejszego sposobu spędzania czasu w najmłodszym pokoleniu – przy e-grach, portalach społecznościowych na smartfonach, co w coraz większym stopniu utrudnia prawidłowy rozwój fizyczny najmłodszego pokolenia. Wskutek tego obniża się drastycznie wiek występowania wielu dolegliwości związanych z wadami postawy. To ogromne wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej – dodał Pawlak.

Podobnie uważa prof. Leszek Czupryniak. - Styl życia kształtuje się w domu i w szkole. Dzisiaj jakość życia jest obecnie postrzegana przez wysoką konsumpcję. Powoduje to zwiększenie szkodliwych zachowań, a w konsekwencji wzrost chorób cywilizacyjnych – dodał profesor. Z kolei w opinii Krystyny Wachman, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, panuje przekonanie, że nakłady na ochronę zdrowia niekoniecznie są istotne, trzeba po prostu poprawiać system. - Jednak z moich doświadczeń wynika, że bez zwiększonych nakładów nie damy rady. Jest już światełko w tunelu, deklaracje zwiększenia finansowania, które mogą wpłynąć na jakość leczenia w Polsce. Dobra diagnostyka i świadomość profilaktyki to najważniejsze determinanty zdrowego społeczeństwa. Dlatego postulujemy o wprowadzenie do szkół „lekcji zdrowie”, na której będziemy uczyć młodych ludzi jak dbać o własny organizm, jak zapobiegać chorobom i rozpoznawać ich pierwsze objawy.

- Kościół cały czas szuka swojego miejsca w systemie pomocy zdrowia – stwierdził ks. prof. Stanisław Dziekoński. - W opiece paliatywnej, większość hospicjów w Polsce zawdzięczamy Kościołowi. Zadaniem Kościoła jest szukanie tych miejsc w których można pomóc człowiekowi w jego przeżywaniu choroby, umieraniu, i tu ogromną rolę pełni duchowość, która jest zawsze sprzymierzeńcem zdrowia - dodał.

- Kolegium lekarzy rodzinnych jest najstarszą organizacją lekarzy rodzinnych, ale równocześnie grupą ludzi, którzy chcą zmieniać polski system ochrony zdrowia, i w tym kontekście widzę szansę dla polskiej racji stanu, bo chcemy być bazą i katalizatorem między pacjentami a systemem – uważa dr Michał Sutkowski, prezes Izby Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

- Wnioski z poszczególnych debat i paneli zostaną opracowane w ramach naszej społecznej inicjatywy i staną się punktem wyjścia do dalszych dyskusji, które będą się odbywać w naszym wspólnym, dobrze rozumianym, społecznym interesie – zapowiedział prof. Henryk Skarżyński.

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

esportinfo logo 300

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę