poniedziałek, 02 grudzień 2019 12:47

65% pracowników martwi się narażeniem na niebezpieczne chemikalia

Napisał
65% pracowników martwi się narażeniem na niebezpieczne chemikalia fot. freeimages.com

Nastąpiło zakończenie 2-letniej kampanii Unii Europejskiej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” – poinformował Centralny Instytut Ochrony Pracy. Miliony pracowników w całej Europie mają kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w miejscu pracy, a których liczba i stosowanie wciąż rosną.

Ma to negatywny wpływ na zdrowie i zdolność do pracy w perspektywie długoterminowej, dlatego kontrola i ochrona są niezwykle ważne. W 2018 r. w Polsce w warunkach zagrożenia oddziaływaniem substancji chemicznych i pyłów przemysłowych pracowało ponad 64 tys. pracowników. Były one przyczyną ponad 650 chorób zawodowych, co stanowi ponad 1/3 wszystkich zarejestrowanych chorób związanych z pracą.

Wśród nich najczęściej występujące to: pylica płuc, nowotwory złośliwe, choroby skóry i astma oskrzelowa. Według badania Eurobarometr z 2017 r., w którym wzięło udział prawie 28 tys. osób w 28 krajach, aż 65% pracowników martwi się narażeniem na niebezpieczne chemikalia. Istotne jest więc, aby wszystkie europejskie firmy miały dostęp do wiedzy i zasobów potrzebnych do zarządzania ryzykiem zawodowym w tym zakresie. Kluczową rolę w kształtowaniu świadomości zagrożeń związanych z czynnikami chemicznymi odgrywają szkolenia i kampanie informacyjne.

Celem zakończonej kampanii UE „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” było informowanie pracodawców i pracowników o ryzyku związanym z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz o tym, że dostępne są praktyczne rozwiązania w zakresie ograniczania zagrożeń chemicznych. Już samo przestrzeganie przepisów prawnych służy zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników.

Aby ten cel zrealizować, w latach 2018–2019 w 30. państwach Europy zorganizowano ponad 350 wydarzeń, w których wzięło udział około 17 tys. uczestników. W Polsce patronat nad kampanią objęła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Partnerem strategicznym kampanii był Główny Inspektorat Sanitarny, a partnerem strategicznym naukowym – Instytut Medycy Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi. Organizatorem był Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), który we współpracy z partnerami zorganizował 17 przedsięwzięć, takich jak: spotkanie prasowe, konferencje, seminaria i warsztaty. W wydarzeniach tych uczestniczyło ponad 2 tys. osób, a przez wszystkie kanały informacyjne, tradycyjne i internetowe, przekaz kampanii dotarł do ponad 400 tys. odbiorców. Do grona partnerów kampanii dołączyło 37 firm i organizacji. Zorganizowano także Konkurs Dobrych Praktyk, w którym nagrodzono dyplomami uznania i wyróżnieniami 5 firm: Fiat Chrysler Automobiles (FCA) SA, Bridgestone Poznań Sp. z o.o., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA, Orion PU sp. z o.o. (Grupa Selena) oraz PPHU ProElite Andrzej Długosz.

- Mamy głęboką nadzieję, że kampania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) pomogła zwiększyć bezpieczeństwo na stanowiskach pracy tysięcy osób zatrudnionych w polskich firmach – zwraca uwagę dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, zastępca dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP-PIB), kierujący polskim Krajowym Punktem Centralnym EU-OSHA.

- Wszystkie podjęte działania miały na celu uświadamianie, że zagrożeniom niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi należy i można zapobiegać. Dążyliśmy do tego, aby pracodawcy bardziej dbali o zdrowie i bezpieczeństwo, między innymi dzięki prawidłowo przeprowadzanej ocenie ryzyka zawodowego. Chcieliśmy zwrócić uwagę, że pracownicy także mają wpływ na ograniczanie narażenia, chociażby przez stosowanie środków ochrony indywidualnej i przestrzeganie przepisów bhp. Ma to ogromne znaczenie w profilaktyce chorób zawodowych – a należy pamiętać, że część z nich to choroby nowotworowe, których liczba wciąż wzrasta. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy nie mogą bagatelizować potencjalnych zagrożeń – działanie zapobiegawcze będzie efektywne tylko wtedy, jeśli będzie wspólne – dodaje Zawieska.

Organizatorzy kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” zapowiadają już kolejne duże przedsięwzięcie informacyjne, zaplanowane na lata 2020-22 i poświęcone problemom mięśniowo – szkieletowym związanym z pracą.

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

esportinfo logo 300

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę