piątek, 10 styczeń 2020 08:20

Umowa offsetowa na zakup śmigłowców AW101 wchodzi w fazę wdrożeniową

Napisał
śmigłowiec AW 101 w wersji dla włoskiej armii śmigłowiec AW 101 w wersji dla włoskiej armii fot. en.wikipedia.com

Grupa Leonardo i jej partnerzy podpisali umowy i licencje z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 oraz Politechniką Gdańską. Podpisana umowa offsetowa zapewnia najważniejsze zdolności serwisowe dla polskich AW101 oraz dedykowanego sprzętu do przeprowadzania misji gwarantując bezpieczne i niezależne zarządzanie flotą.

Cztery śmigłowce AW101 ASW/CSAR, które zostaną dostarczone polskiej Marynarce Wojennej w 2022 r. spełniają rygorystyczne wymagania dla ochrony bezpieczeństwa narodowego na Morzu Bałtyckim i podczas operacji NATO

Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce podczas oficjalnej ceremonii na terenie WZL nr 1 w Łodzi. Porozumienie było wynikiem owocnej współpracy między wszystkimi zaangażowanymi stronami w Polsce i za granicą, wspieranymi przez Biuro ds. Umów Offsetowych MON. Okres realizacji umowy wynosi 10 lat.

Umowa Offsetowa została podpisana przez spółkę zależną Leonardo z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Leonardo MW Ltd oraz polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Wartość Umowy jest szacowana na około 400 mln zł (90 mln euro). Na jej podstawie grupa Leonardo zobowiązała się do ustanowienia w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi kluczowej zdolności do serwisowania śmigłowców AW101 i dedykowanego sprzętu do realizacji misji. Także Politechnika Gdańska znalazła się wśród podmiotów korzystających z umowy offsetowej. Zakres programu offsetowego, obejmujący również szereg partnerów przemysłowych  i dostawców wyposażenia, w pełni spełnia rygorystyczne wymogi polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, potwierdzając zobowiązanie grupy Leonardo do stałej i długoterminowej współpracy z polskimi siłami zbrojnymi i polskim przemysłem, mające na celu dostarczenie odpowiednich zdolności wymaganych do obsługi nowoczesnego sprzętu wojskowego, jak również rozwoju i utrzymywania koniecznych zdolności w Polsce. Szeroki zakres współpracy przemysłowej określony podpisaną umową offsetową gwarantuje bezpieczne i niezależne zarządzanie flotą śmigłowców AW101.

Poprzez należące do Leonardo zakłady PZL-Świdnik, grupa dostarczy cztery śmigłowce AW101 oraz kompleksowy, zintegrowany pakiet logistyczny i szkoleniowy polskiemu Ministerstwu Obrony Narodowej (MOD). Działając jako główny wykonawca, odpowiedzialny za całość realizacji umowy, PZL-Świdnik dostarczy wielozadaniowy morski śmigłowiec o najlepszych zdolnościach dostępnych na rynku. Maszyny będą obsługiwane we współpracy z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 oraz Politechniką Gdańską, Śmigłowiec jest już wykorzystywany m.in. przez najważniejsze państwa NATO. Zakład w Świdniku odgrywa znaczącą rolę  w produkcji wszystkich AW101 zamawianych na całym świecie i pełni rolę centrum doskonałości dla światowej klasy płatowców z oferty grupy Leonardo. Produkcja śmigłowców już ruszyła, a dostawy śmigłowców mają zostać zakończone w 2022 r. AW101, które będą służyć polskiej Marynarce Wojennej mogą wykonywać szereg misji, w tym zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) oraz bojowego poszukiwania i ratownictwa (CSAR).

„Wprowadzając ten kluczowy program w życie, grupa Leonardo potwierdza swoją rolę jako kluczowego partnera MON w kwestiach obrony narodowej, wspierania modernizacji sił zbrojnych, rozwoju technologicznego i przemysłowego. Dostawa najlepszych w swojej klasie morskich śmigłowców AW101 pozwoli sprostać rygorystycznym wymaganiom stawianym przez polską Marynarkę Wojenną w zakresie ochrony bezpieczeństwa narodowego na Morzu Bałtyckim oraz przeprowadzania operacji NATO. Umożliwi również przeprowadzanie misji ratujących życie w trudnych warunkach, z bezkonkurencyjną skutecznością, podkreślając wiodącą rolę grupy Leonardo w obszarze produkcji śmigłowców morskich” – podkreśla Leonardo w wydanym komunikacie .

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

esportinfo logo 300

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę