piątek, 10 styczeń 2020 13:40

Zatrudnieni mają prawo do urlopów

Napisał
Zatrudnieni mają prawo do urlopów fot. freeimages.com

Urlopy pracownicze to jedna z najważniejszych kwestii z punktu widzenia pracownika, ale i pracodawcy. Mają istotny wpływ na organizację procesu pracy oraz funkcjonowanie zakładu pracy.

O ich najważniejszych cechach i elementach napisał na stronie Kancelarii Prawnej KG Kijewski Graś aplikant adwokacki Michał Kołtunowicz. Wśród nich na pierwszym miejscu wymienił coroczny, nieprzerwany i płatny urlop wypoczynkowy, przysługujący każdemu pracownikowi i w zależności od stażu pracy trwający 20 dni (dla zatrudnionych krócej niż 10 lat), bądź 26 (dla zatrudnionych dłużej). „Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie wykonywał swoje obowiązki pracownicze” - pisze Kołtunowicz. Co więcej „w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop”.

Wśród innych rodzajów urlopów autor tekstu wymienia urlop na żądanie – trwający 4 dni w każdym roku kalendarzowym, „którego pracodawca co do zasady jest obowiązany udzielić pracownikowi na jego żądanie i w terminie przez niego wskazanym”.

Ponadto Kołtunowicz pisze o urlopie bezpłatnym udzielanym przez pracodawcę na wniosek pracownika „podczas którego prawa i obowiązki stron stosunku pracy, pozostają zawieszone”. Co ważne w trakcie jego trwania pracodawca nie odprowadza składek ZUS, wobec tego po 30 dniach od jego rozpoczęcia, pracownik traci ubezpieczenie zdrowotne oraz prawa do zasiłków i świadczeń zdrowotnych.

Autor wymienia także urlop okolicznościowy (1-2 dniowy), przysługujący „w przypadku zaistnienia określonych wydarzeń w sferze prywatnej pracownika” oraz urlop szkoleniowy, przysługujący pracownikowi w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (6-21 dni). Jak na zakończenie informuje Kołtunowicz „przepisy wyróżniają ponadto urlopy związane z rodzicielstwem tj. urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy oraz urlop ojcowski”.

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

esportinfo logo 300

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę