środa, 27 marzec 2013 12:20

Liczę, że zwycięży rozsądek

Z Bożeną Lublińską-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wchodzącej w skład Kapituły Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” rozmawia Maciej Pawlak.

Na jakie elementy polityki pracowniczej wśród zgłoszonych do konkursu firm zwracacie Państwo szczególną uwagę?

Tytuł Pracodawca Godny Zaufania mógł przypaść tym firmom, których polityka personalna zwracała szczególną uwagę na mechanizmy monitorowania praw pracowniczych. Równocześnie bardzo dużą wartością w firmie jest skonstruowanie programów socjalnych, do których dostęp mają pracownicy czy prowadzenie działań wspierających pracowników, mających najbliższych znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej. Nie można też zapomnieć o budowaniu oferty szkoleń i kursów podnoszących kompetencje zatrudnionej kadry.

Jak oceniacie Państwo rozwój polityki pracowniczej w polskich przedsiębiorstwach w ostatnich latach?

Odpowiadając na to pytanie chciałam zwrócić uwagę, że od 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje jedno z największych w Europie Środkowo Wschodniej badań rynku pracy – Bilans Kapitału Ludzkiego. Badanie realizowane jest na przestrzeni pięciu lat. Pierwszą edycję badania zrealizowaliśmy w ostatnich miesiącach 2010 r. Teraz dysponujemy już wynikami III edycji badania realizowanej w 2012 r. Badania w ramach projektu obejmują trzy główne obszary: stronę popytową i podażową rynku pracy oraz system kształcenia i rynek szkoleń. Mamy więc możliwość porównywania sytuacji na rynku pracy z ostatnich trzech lat i obserwacji zachodzących zmian. Widzimy też dobrze, jak zmienia się wykorzystanie narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim w firmach.

Wyniki ostatniej edycji badania BKL potwierdzają, że w 2011 r. ponad 70 proc. pracodawców finansowało lub współfinansowało działania zmierzające do rozwoju kompetencji lub kwalifikacji swoich pracowników. Niezmienną zostaje tendencja, która wskazuje, że im większe przedsiębiorstwo tym częściej podejmowana jest aktywność w kierunku rozwoju kompetencji i kwalifikacji pracowników – w przypadku firm mikro takie działania podejmowało 70 proc. pracodawców, w małych 80 proc. w średnich i dużych przedsiębiorstwach odpowiednio 93 i 95 proc. pracodawców. Są to więc bardzo dobre wyniki potwierdzające, że w ciągu ostatnich lat naprawdę dużo zmieniło się pod kątem wagi i znaczenia dla poszczególnych przedsiębiorstw inwestycji w rozwój pracowników. Myślę, że warte dalszej pracy będzie podniesienie poziomu stosowania narzędzi rozwoju kapitału ludzkiego również w firmach mikro i małych.

 

Czy w związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą naszego kraju firmy, szukając oszczędności, będą w 2013 r. rezygnować z niektórych elementów polityki pracowniczej?

Możliwość porównania wyników badania BKL w czasie pozwala również uchwycić nastroje panujące wśród pracodawców. Wyniki III edycji potwierdzają, że pracodawcy stają się coraz bardziej ostrożni przy prognozowaniu zmian zatrudnienia. Widać to szczególnie podczas analizy pytania dotyczącego oceny zmian zatrudnienia w przeciągu kolejnych 12. miesięcy. Zmniejsza się odsetek pracodawców którzy prognozują wzrost zatrudnienia. W badaniu z 2010 r. taką opinię wyraziło 33 proc. pracodawców, teraz już tylko 25 proc. pracodawców. Obserwowalny wzrost pesymizmu dotyczył właściwie wszystkich pracodawców bez względu na branżę prowadzonej działalności. Jednocześnie zwiększa się odsetek pracodawców, którzy prognozują że zatrudnienie w ich firmach w ciągu najbliższych 12. miesięcy zmniejszy się. W 2010 roku taką opinię miało 7 proc. pracodawców teraz już 12 proc. pracodawców. Warto też zauważyć, że nieco bardziej pesymistyczni byli pracodawcy z mniejszych firm i instytucji. Pracodawców podczas badania BKL pytamy również o przyczyny ograniczające wzrost zatrudnienia w ich firmach. Zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy, zbyt wysokie podatki oraz niestabilna sytuacja gospodarcza to zdaniem pracodawców trzy najbardziej istotne przyczyny ograniczające wzrost zatrudnienia. Patrząc na te wyniki, coraz większą ostrożność pracodawców i coraz większe znaczenie dla pracodawców wskazanych barier możemy się spodziewać rezygnacji przed niektórych pracodawców poszukujących oszczędności z wybranych elementów polityki pracowniczej. Liczę jednak, że zwycięży rozsądek i myślenie, że inwestycje w rozwój pracowników będą inwestycjami w rozwój firm więc nie powinno się z nich rezygnować.

Skomentuj

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

esportinfo logo 300

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę