środa, 27 marzec 2013 11:21

Dobry klimat w miejscu pracy

Z Krzysztofem Przybyłem, prezesem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, członkiem Kapituły Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” rozmawia Maciej Pawlak.

Na jakie elementy polityki pracowniczej wśród zgłoszonych do konkursu firm zwracacie Państwo szczególną uwagę?

Wszystkie kryteria będące podstawą oceny firm biorących udział w konkursie są niezmiernie ważne. Niemniej uważam, że dla pracowników ogromną rolę odgrywają programy socjalne realizowane przez pracodawcę, a zwłaszcza te które wychodzą poza zobowiązania wynikające z przepisów prawa pracy. Jak wynika z dokumentów programy te są bardzo różnorodne i pozwalają pracownikom, realizować z pomocą pracodawcy różne potrzeby poza zawodowe, a także pomagają w sprawach związanych z życiem codziennym. Stwarza to dobry klimat w miejscu pracy pozwalający pracownikom lepiej koncentrować się na czynnościach zawodowych oraz budować w nich poczucie wzajemnej lojalności.

Jak oceniacie Państwo rozwój polityki pracowniczej w polskich przedsiębiorstwach w ostatnich latach?

Coraz większa liczba pracodawców zdaje sobie sprawę, że pracownicy są jednym z najważniejszych elementów decydujących o sukcesie biznesowym firmy. Od ich zaangażowania i umiejętności zależy rozwój i realizacja zakładanych celów strategicznych. Daje się zaobserwować, że zwłaszcza w początkowym okresie działania, wiele zakładów pracy tylko w minimalnym stopniu, wymaganym przez przepisy prawa, wypełnia obowiązki socjalne wobec pracowników. W miarę rozwoju firm, zwiększa się świadomość ich kierownictw pozytywnego wpływu środowiska i warunków pracy na jej wydajność, a następnie wyniki ekonomiczne. Jeszcze do niedawna źle postrzegano zbyt zażyłe stosunki menagerów z „załogą”. Dziś coraz częściej mówi się o konieczności budowania wręcz familiarnych stosunków z pracownikami, wzajemnego zaufania i lojalności. Dlatego też pracodawcy poprzez różnego rodzaju działania socjalne podejmują starania tworzenia atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków dla swoich pracowników.

Czy w związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą naszego kraju firmy, szukając oszczędności, będą w 2013 r. rezygnować z niektórych elementów polityki pracowniczej?

Niewątpliwie stopień zaangażowania pracodawców w politykę socjalną zależy od sytuacji ekonomicznej firmy. Jednak wielu z nich doskonale zdaje sobie sprawę o zależności odwrotnej. Dlatego działania ograniczające zakres świadczeń dla pracowników muszą być głęboko przemyślane. Wielką rolę może w takiej sytuacji odegrać istniejąca w zakładzie pracy atmosfera, wzajemne zrozumienie i zaufanie. Gorsze wyniki finansowe muszą powodować zmianę strategii w wielu obszarach działalności firm. W niektórych przypadkach mogą doprowadzić do weryfikacji polityki pracowniczej. Właściwa komunikacja informacyjna z pracownikami pozwoli uświadomić im potrzebę określonych działań, których celem będzie wspólne dobro jakim jest dobrze funkcjonujący zakład pracy.

Skomentuj

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Sponsor gali konkursu

sponsor_gali.jpg

Sponsorzy konkursu

zabka sponsor

kie sponsor

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

esportinfo logo 300

Na górę