poniedziałek, 08 wrzesień 2014 14:27

Jak prowadzić biznes?

Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wzięła udział w XXIV Forum Ekonomicznym w Krynicy. PARP była partnerem panelu dyskusyjnego Jak prowadzić biznes? Globalna perspektywa vs. lokalne bariery.

czwartek, 04 wrzesień 2014 10:11

Zbyt wysoka płaca minimalna dla cudzoziemców

Minimalne wynagrodzenie wymagane do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie o wysokich kwalifikacjach, w wysokości nie niższej niż 5475 zł jest zbyt wysokie.

Rozszerzono definicję niewypłacalności pracodawcy, która jest warunkiem zaspokojenia roszczeń pracowniczych (np. o zaległe pensje, ekwiwalent za urlop, odprawa) ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu 39 wniosków do udzielenia wsparcia na realizację projektu pn.: „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU”, na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwane dalej „rozporządzeniem PO KL” (projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

poniedziałek, 01 wrzesień 2014 10:57

Dlaczego warto korzystać z gier szkoleniowych?

Coraz więcej trenerów i coachów wykorzystuje różnego rodzaju gry w swojej pracy. Dlaczego? Otóż są one bardzo dobrym sposobem na przedstawienie trudnych zagadnień, które nieraz są do tego jeszcze nudne. Gry pozwalają szybko i skutecznie rozwijać potrzebne kompetencje - napisał portal hrnews.pl.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 2010 roku organizuje konkurs, w którym przyznaje nagrody m.in. w kategorii „Innowacyjny projekt”.

sobota, 30 sierpień 2014 10:47

Znajdowanie pomysłów i ich rozwijanie

„Design thinkerzy” twierdzą, że kreatywne myślenie nie jest atrybutem tylko niektórych typów ludzi. Niemożliwym dla nich jest to, że ktoś takiego twórczego potencjału może nie mieć.

piątek, 29 sierpień 2014 11:46

Wyróżnieni za działania CSR

Tygodnik Gazeta Finansowa kolejny raz docenił projekty z zakresu CSR, które charakteryzowały się oryginalnością, siłą oddziaływania oraz spójnością z polityką działania instytucji je realizujących. W tegorocznej edycji, nagrodę przyznano Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie za objęcie mecenasem festiwalu „Perła Baroku – Koncerty Mistrzów”. Przyznane wyróżnienie potwierdza, że obszar CSR jest integralną częścią strategii działania SKOK Wołomin, obchodzącej w tym roku 15-lecie działalności. Drugim laureatem zostało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

piątek, 29 sierpień 2014 10:48

Zadowoleni, jak Polacy w pracy

Zdecydowana większość, bo aż trzech na czterech pracowników dobrze czuje się w swoim miejscu pracy – takie optymistyczne dane przynoszą ostatnie badania CBOS. Co z pozostałymi?

czwartek, 28 sierpień 2014 10:45

Napping – zdrowy trend wśród pracowników

Kiedyś nienawidziliśmy przedszkolnego leżakowania. Dziś niejeden z nas oddałby wiele za możliwość drzemki w środku dnia. Zwłaszcza w pracy. Problem w tym, że przełożeni postrzegają odpoczynek pracowników jako objaw lenistwa i niezaangażowania w wykonywane czynności - pisze portal hrnews.pl.

Sponsor gali konkursu

sponsor_gali.jpg

Sponsorzy konkursu

zabka sponsor

kie sponsor

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

esportinfo logo 300

Na górę