sobota, 18 sierpień 2018 12:23

Sektor nieruchomości z charytatywnym rekordem

Rekordowe 767 tys. zł - tyle zebrali uczestnicy IX Charytatywnego Turnieju Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości Komercyjnych.

Pracodawcy powinni udzielić zaległych urlopów pracownikom do 30 września, w przeciwnym razie popełniają wykroczenie. Zasadą jest, że urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym nabył on do niego prawo.

czwartek, 16 sierpień 2018 12:35

Teraz czekamy aż premier przedstawi nam wnioski

- Czekamy teraz aż premier usiądzie, zanalizuje, oceni nasze postulaty i przedstawi Komisji Krajowej wnioski z dzisiejszego spotkania. Dla nas mogą być tylko jedne: że rząd pochyli się nad problemami pracowników sfery budżetowej i nastąpi w tej sferze jakiś progres.

środa, 15 sierpień 2018 12:27

Sieć rozbija namioty dla harcerzy

Ponad 13 tys. harcerzy i zuchów z całej Polski, kilkuset gości z zagranicy, 1400 osób kadry programowej i pięć namiotów-sklepów popularnej sieci supermarketów – na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku jeszcze do 16 sierpnia wiele się dzieje.

Kiedy w listopadzie 2017 r. Instytut Staszica (IS) ogłaszał stanowisko w sprawie zapowiedzianych przez ministra Andrzeja Adamczyka zmian w systemie e-myta, nie można było przewidzieć, że zapowiedzi w błyskawicznym tempie przybiorą formę ustawy.

Innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa mogą pozyskać finansowanie dłużne objęte gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Umowa, zawarta w końcówce maja między EFI i CVI Dom Maklerski, zapewnia 200 mln euro na takie finansowanie polskich MŚP. Pierwsze umowy zostaną podpisane w najbliższych tygodniach. Maksymalna kwota finansowania private debt przypadająca na jeden projekt z gwarancją Unii Europejskiej to 30 mln zł.

poniedziałek, 13 sierpień 2018 12:19

Prawie 1,5 mld zł gwarancji PLG-COSME

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami BGK z regwarancją EFI w ramach programu COSME wyniosła 1.796,35 mln zł.

Nasz kraj przyciąga coraz więcej dużych zagranicznych inwestorów. To oczywista korzyść dla gospodarki, ale z drugiej strony, rodzi też pewne wyzwania. Pierwszym jest zaproponowanie takich warunków, które będą atrakcyjne biznesowo i zachęcą do tworzenia w Polsce stabilnych miejsc pracy. Drugim wyzwaniem jest zapewnienie, aby polscy pracownicy zatrudnieni w zagranicznych firmach, które nierzadko są rynkowymi monopolistami, nie byli zagrożeni wyzyskiem czy łamaniem ich praw. – Duże inwestycje zagraniczne są potrzebne, ale nie kosztem polskich pracowników – podkreślają eksperci.

Od początku roku rosną ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, co przekłada się na funkcjonowanie wielu branż energochłonnych.

piątek, 10 sierpień 2018 12:02

Nowe kierunki imigracji zarobkowej do Polski

Podczas spotkania Stanisława Szweda, sekretarza stanu w MRPiPS z Patricia Anna V. Paez, ambasadorem Filipin w Warszawie obie strony potwierdziły gotowość nawiązania dwustronnej współpracy dotyczącej zatrudnienia pracowników filipińskich w Polsce.

Partner strategiczny

Kapsh Telematic Systems - sponsor strategiczny PGZ

Patronat honorowy

miir

mrpps

Partnerzy medialni

logotypy partnerow medialnych Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę