sobota, 23 luty 2019 12:44

Powstaje Europejski Urząd ds. Pracy

Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Pracy.

Dział: Aktualności

Zamrożenie opłat dystrybucyjnych, co przewiduje ustawa w sprawie cen energii, może spowodować, że zaplanowane inwestycje na 2019 r. zostaną wstrzymane lub realizowane w okrojonym zakresie, ponieważ nie można uwzględnić w taryfie nowych nakładów.

Dział: Aktualności

84 proc. Europejczyków chce zniesienia zmiany czasu. Komisja Europejska już zapowiedziała, że przedstawi propozycję zmiany dyrektywy dotyczącej tej sprawy.

Dział: Aktualności

- Wyrażam głębokie przekonanie, iż proponowane zmiany dyrektywy 96/71/WE są przedwczesne – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Dział: Aktualności

Komisja Europejska przedstawiła zmiany jakie zamierza zaproponować w dyrektywie o pracownikach delegowanych. Dzięki temu wynagrodzenia polskich pracowników przy wykonywaniu pracy zagranicą nie będą tak rażąco odbiegały od standardów danego kraju. Polska jest największym w UE „eksporterem”  pracowników delegowanych.

Dział: Aktualności

Komisja Europejska ogłosiła projekt zaleceń krajowych (country-specific recommendations, CSR) na rok 2015. Jednak tegoroczne CSR, choć cechują się bardziej elastycznym podejściem do kwestii deficytu budżetowego, jednocześnie ignorują stymulującą popyt rolę wzrostu płac, przez co blokują wyjście z kryzysu, podkreśla Europejska Konfederacja Związków Zawodowych – napisał portal NSZZ „Solidarność”.

Dział: Aktualności

Sponsor gali konkursu

sponsor_gali.jpg

Sponsorzy konkursu

zabka sponsor

kie sponsor

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

esportinfo logo 300

Na górę