Przejdź do treści

Jakie działania dot. szkoleń BHP i badań lekarskich pracowników powinni podjąć pracodawcy

Fot. free-images.com/Pixabay

Stan epidemiczny wciąż trwa, ale na horyzoncie wyraźnie widać jego koniec, który nastąpi najprawdopodobniej 31 marca 2023 r.

W związku z z końcem stanu epidemicznego konieczność podjęcia sprawnych działań przez pracodawców

W opinii ekspertów Deloitte będzie to wiązało się ze skutkami w zakresie szkoleń BHP i badań medycyny pracy, a w związku z tym koniecznością podjęcia sprawnych działań przez pracodawców.

Wydłużenie terminów

Tymczasem, jak zaznaczają eksperci, jednym ze skutków wprowadzenia stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego na gruncie prawa pracy było wydłużenie terminów:

  1. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP o 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
  2. obowiązywania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich o 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jakie działania należy zaplanować w kontekście szkoleń BHP i medycyny pracy?

  • Pracodawcy powinni dokonać przeglądu wszystkich szkoleń okresowych BHP pod kątem terminu ich przeprowadzenia. Jeśli termin szkolenia okresowego miałby wypaść w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub 30 dni od jego zakończenia, firma ma 60 dni na wykonanie szkoleń BHP dla pracowników, których ten obowiązek dotyczy.
  • W przypadku badań medycyny pracy, pracownicy funkcjonujący z orzeczeniami lekarskimi, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r. będą zobowiązani wykonać nowe badania w ciągu 6 mies., a pracodawca ma obowiązek skierowania ich na badania.
  • Jeżeli jednak w aktach osobowych jest zaświadczenie wydane przez lekarza nie posiadającego standardowych uprawnień do wykonywania badań wstępnych lub kontrolnych, orzeczenia to będzie ważne tylko 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
W związku z tym Deloitte rekomenduje dokonanie przeglądu akt osobowych w celu wytypowania grupy pracowników, których opisane zagadnienia mogą dotyczyć oraz podjęcie działań zmierzających do zorganizowania szkoleń BHP lub badań medycyny pracy w ich przypadku.
Udostępnij: