Przejdź do treści

Jeszcze mniej bezrobotnych we wrześniu

We wrześniu stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła poziom 4,8 proc. – wynika z wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W porównaniu do miesiąca poprzedniego, liczba bezrobotnych spadła o 3,9 tys. osób.

– Wrzesień jest kolejnym miesiącem z bezrobociem najniższym od ponad trzech dekad. Tak historycznie niski wskaźnik, jest dowodem na to, że polityka jaką prowadzimy, zdaje egzamin. Miliardy złotych zostały zainwestowane na ratowanie miejsc pracy podczas pandemii – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

803 tys. osób bez pracy

Według wstępnych danych na koniec września br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 803 tys. osób bez pracy. Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej zarejestrowanych bezrobotnych było w końcu lipca 1990 r. (699 tys.)

Najlepiej sytuacja wygląda w woj. wielkopolskim, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 2,7 proc. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim (7,7 proc.).

We wrześniu 2022 r. (wg wstępnych danych) pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 96,3 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 2,4 tys. (2,5%) mniej niż miesiąc wcześniej i o 27,9 tys. (22,5%) mniej niż we wrześniu 2021 r.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 116,8 tys. osób

Porównując poziom bezrobocia w końcu września br. do stanu z końca lutego 2020 r. (przed epidemią COVID-19), liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 116,8 tys. osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego była o 0,7 punktu proc. niższa niż w końcu lutego 2020 r.

Polska jest krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. Według danych opublikowanych 30 września 2022 r. zharmonizowana stopa bezrobocia, liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w sierpniu 2022 r. 2,6% w Polsce wobec 6,0% w Unii Europejskiej i 6,6% w strefie EURO. Tym samym Polska zajęła drugie, po Czechach (2,4%), miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.
Udostępnij: