Przejdź do treści

Juniorzy IT najlepiej zarobią w Czechach, a seniorzy – w Ukrainie

Fot. No Fluff Jobs

W przypadku specjalistów(-ek) IT na poziomie mid, największe zarobki spośród krajów ropy Środowo-Wschodniej (Polsce, na Węgrzech, Czechach, i w Ukrainie) oferuje się w Polsce – tu wynagrodzenia są na poziomie od 14,7 do 21 tys. złotych netto +VAT.

W Ukrainie odnotowano najwięcej ofert pracy zdalnej

Zaś porównując wymienione kraje, to w Ukrainie odnotowano najwięcej ofert pracy zdalnej, bo aż 74 proc., a w Polsce tylko o 12 punktów procentowych mniej – wynika z raportu podsumowującego rynek pracy w branży IT w 2022 r, opracowanego przez firmę No Fluff Jobs.

Junior najlepiej zarobi w Czechach – od 6,7 tys. do 10 tys. zł netto +VAT, mid najlepiej zarobi w Polsce – od 14,7 tys. do 21 tys. zł netto +VAT, senior najlepiej zarobi w Ukrainie – mediana górnych widełek nawet na poziomie 22,3 tys. zł brutto.

Dla juniorów, w przypadku umów B2B, najwyższe wynagrodzenia oferowano w Czechach

Zaś najlepsze zarobki dla juniora czekają w Czechach – od 6,7 tys. do 10 tys. zł netto +VAT. Raport wykazał, że w ogłoszeniach dla juniorów, w przypadku umów B2B najwyższe wynagrodzenia oferowane były w Czechach (równowartość od 6,7 do 10 tys. złotych netto +VAT) i Polsce (od 6,3 do 10 tys. złotych netto +VAT). W przypadku Umów o pracę na topie znów były Czechy (równowartość od 6,7 do 9,5 tys. złotych brutto), a drugie miejsce zajęły Węgry (równowartość od 6,1 do 9,1 tys. złotych netto +VAT).

Wzrost o 10 pkt proc. w ciągu roku ogłoszeń o pracę w branży IT dotyczy modelu zdalnego

Już 62 proc. ogłoszeń o pracę w branży IT na portalu w Europie Środkowo-Wschodniej dotyczy modelu zdalnego. Porównując z 2021 r., kiedy udział tego typu ofert był na poziomie 53 proc., możemy mówić o blisko 10 punktach procentowych wzrostu. Jednocześnie w 2022 r. pojawiło się również więcej ogłoszeń w modelu hybrydowym, jednak w tym przypadku mamy do czynienia ze wzrostem jedynie z 8 na 10 proc. Natomiast praca stacjonarna odnotowała spadek – w 2021 r. 39 proc. ogłoszeń dotyczyło pracy z biura, a w 2022 r. już tylko 28 proc.

O 20%-25% wyższe płace w pracy w pełni zdalnej niż stacjonarnej lub hybrydowej

– Praca spoza biura w krótkim czasie stała się standardem w IT, a specjaliści i specjalistki mniej chętnie patrzą na oferty, w których jedynym trybem pracy jest ten stacjonarny. To trend przybierający na sile od startu pandemii w 2020 roku – komentuje Tomek Bujok, CEO No Fluff Jobs. – Warte podkreślenia jest to, że w ogłoszeniach, które informują o pracy w pełni zdalnej, pojawiają się o 20%-25% wyższe wynagrodzenia niż w tych, gdzie oferowana jest praca stacjonarna lub hybrydowa. To jeszcze bardziej zachęca kandydatów i kandydatki do poszukiwań firmy, która umożliwi im pracę na odległość  – dodaje.

Pracodawcy muszą zaoferować dodatki, które są pożądane przez osoby pracujące w IT

– Branża IT przetarła szlak dla innych sektorów także w kwestii benefitów i udogodnień. Zacięta walka o kandydata sprawspecjaliściia, że pracodawcy i pracodawczynie nie mogą iść po linii najmniejszego oporu, a muszą zaoferować dodatki, które są pożądane przez osoby pracujące w IT – komentuje Magdalena Gawłowska-Bujok, COO No Fluff Jobs. – W tym sensie, sektor technologiczny od lat stanowi pole doświadczalne dla tego, co oprócz wynagrodzenia powinno wchodzić w skład dobrej oferty pracy – dodaje.

Raport „Rynek pracy IT w 2022 roku” powstał we współpracy No Fluff Jobs z Rockwool GBS.
Udostępnij: