Przejdź do treści

Karta Praw Dziecka w Biznesie

For. free-images.com

20 września 2023 r. w Warszawie odbędzie się uroczyste podpisanie przez firmy Karty Praw Dziecka w Biznesie, zainicjowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Zachęcenie przedsiębiorców do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony praw dzieci

Celem Karty jest zachęcenie przedsiębiorców do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony praw dzieci – poinformował portal PRoto.pl. Zawiera ona zapisy m.in. o zapewnieniu odpowiedniego miejsca pracy dla rodziców, odpowiedzialnej sprzedaży i promocji produktów przeznaczonych dla dzieci, ochronie wizerunku dziecka oraz obowiązkach dostawców i partnerów.

Podpisanie Karty będzie miało miejsce w Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy” na trzecim piętrze Domu Towarowego Braci Jabłkowskich

Podpisanie Karty będzie miało miejsce w Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy” na trzecim piętrze Domu Towarowego Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25 w Warszawie, od godz. 13:00 do 16:30.

W drugiej części wydarzenia odbędą się warsztaty

W pierwszej kolejności poprowadzi je dr Joanna Szymonek z Polskiego Instytut Praw Człowieka i Biznesu, która poruszy temat „zarządzania prawami dziecka” oraz przedstawi związane z nimi wyzwania. Następnie pod hasłem „Rodzic wraca do pracy” Agnieszka Palka z Fundacji EY opowie o sygnałach dla rodziców, że pracodawca jest świadomy wyzwań rodzicielskich.

Inicjatywę poparły takie instytucje jak Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka, Konfederacja Lewiatan, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, UNICEF Polska, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja diversityPL, Fundacja Dorastaj z Nami, Fundacja Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).
Udostępnij: