Przejdź do treści

KIG jest członkiem FPP, a FPP jest członkiem KIG

Siedziba KIG w Warszawie; fot. wikimapia

W obliczu wyzwań związanych z trudną sytuacją geopolityczną i gospodarczą, Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) postanowiły zacieśnić dotychczasowe relacje w celu wzmocnienia działań i zwiększenia widoczności polskiego biznesu w życiu publicznym i politycznym.

Głos polskiego biznesu musi być bardziej stanowczy i lepiej słyszalny.

Wzmocnienie współpracy w oparciu o wzajemne członkostwo jest intensyfikacją dotychczasowych działań obydwu instytucji. Ostatnie wydarzenia i trendy – m.in. dotyczące prób wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych dochodów, marginalizacji roli Rady Dialogu Społecznego, pominięcia konsultacji z przedsiębiorcami przy pracach nad zmianami ustawy zaostrzającej odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – wyraźnie pokazują, że głos polskiego biznesu musi być bardziej stanowczy i lepiej słyszalny.

Decyzja o wzajemnym członkostwie KIG i FPP

Obie organizacje podjęły więc decyzję o wzajemnym członkostwie – co oznacza, że KIG jest członkiem FPP, a FPP jest członkiem KIG. Decyzja ta ma swój praktyczny wymiar – ułatwi i wzmocni dotychczasową współpracę, korzystnie wpłynie na przepływ informacji i koordynację wspólnych działań.

KIG to ogromne doświadczenie, szerokie struktury w całej Polsce i sztab doskonałych ekspertów

– Połączenie FPP z KIG to jedno z najważniejszych wydarzeń w odniesieniu do ochrony i wspierania przedsiębiorców w Polsce. Powstaje największa organizacja przedsiębiorców, a wzajemne synergie naszych organizacji dodatkowo wzmocnią możliwości reprezentowania ich interesów. KIG to ogromne doświadczenie, szerokie struktury w całej Polsce i sztab doskonałych ekspertów. FPP wzmacnia te możliwości silną koncentracją na skutecznych rozwiązaniach legislacyjnych, dużą aktywnością w aspekcie tworzenia i przestrzegania prawa – podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący FPP.

Koordynacja działań w relacjach z władzami krajowymi i lokalnymi oraz wypracowanie ekspertyz i stanowisk

Wspólne działania obu instytucji koncentrować się będą na koordynacji działań w relacjach z władzami krajowymi i lokalnymi oraz wypracowaniu ekspertyz i stanowisk będących reprezentatywnym głosem polskich przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy powinni otrzymać większe wsparcie instytucjonalne

– Z naszej perspektywy jest to również dopełnienie przyjaznych stosunków pomiędzy KIG a FPP. Nasza gospodarka podlegać będzie dalszym dynamicznym zmianom i wchodzi w fazę decydującego rozstrzygnięcia o swoim kształcie na przyszłość. W tej dyskusji, w tym kluczowym momencie, przedsiębiorcy powinni otrzymać większe wsparcie instytucjonalne, a przede wszystkim bardziej przyjazne ramy legislacyjne i regulacyjne – mówi Marek Kłoczko, prezes KIG.

Pełniejsze i skuteczniejsze wykonywanie wyznaczonych zadań

Jednym z priorytetów w działalności statutowej obu organizacji jest reprezentowanie interesów ich członków, będących przedsiębiorcami lub pracodawcami oraz ich związkami. Zakres i formy działania FPP oraz KIG wzajemnie uzupełniają się, a zacieśnienie współpracy pozwoli na pełniejsze i skuteczniejsze wykonywanie wyznaczonych zadań.

FPP i KIG proponują 10 kluczowych postulatów programowych przedsiębiorców:

 1. Stanowienie zrozumiałego i stabilnego prawa oraz wzmocnienie dialogu społecznego
  1. Monitorowanie wymogu przedstawienia przez Radę Ministrów planu prac legislacyjnych na kolejny rok
  2. Wprowadzenie obowiązkowej szczegółowej analizy wpływu projektowanych przepisów na przedsiębiorców do OSR
 2. Wzmocnienie dialogu społecznego w systemie stanowienia prawa
 3. Stworzenie sprawiedliwego i czytelnego systemu podatkowego przyjaznego nie tylko dla dużych korporacji, ale również dla małych przedsiębiorców
 4. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych zapewniająca kolejnym pokoleniom godne warunki emerytalne
 5. Przeprowadzenie działań zmierzających do zabezpieczenia rynku pracy przed niekorzystnymi zmianami demograficznymi oraz utrzymania konkurencyjności polskiego rynku pracy i przedsiębiorstw
 6. Zapewnienie wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej przystającego do reszty polskiej gospodarki
 7. Odpowiedzialna i zrównoważona polityka gospodarcza państwa w zakresie długu, kursu, emisji pieniądza oraz jasne określenie roli państwa na rynku
 8. Poprawa bezpieczeństwa kraju w obszarach energii i cyberbezpieczeństwa
  1. Bezpieczeństwo dzięki rozproszeniu wytwarzania energii
  2. Stworzenie hubu zajmującego się tworzeniem systemu cyberbezpieczeństwa
 1. Opracowanie reformy systemu ochrony zdrowia, której głównym celem powinna być poprawa zdrowia Polaków
 2. Przywrócenie partnerskich stosunków z UE oraz wzmocnienie współpracy z USA
Połączone organizacje FPP i KIG zrzeszają ponad 32.000 firm, zatrudniających ponad 1,6 mln osób.
Udostępnij: