Przejdź do treści

Koncern posadził 200 tysięcy drzew

Fot. Tauron

Ponad 30 ha obszarów leśnych obsadził Tauron wraz z Lasami Państwowymi blisko 200 tysiącami drzew na Górnym i Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce.

We wspólnej akcji posadzono drzewa, które mogą pochłaniać rocznie nawet blisko 1400 ton CO2 i tym samym zrównoważyć emisję 400 tysięcznego miasta.

Aktywnie angażujemy się w działania wspierające środowisko naturalne regionów, w których mieszkają nasi klienci

– W Tauronie zakładamy szybkie tempo redukcji CO2 w perspektywie najbliższych lat. Inwestycje w odnawialne źródła energii przy równoczesnej dekarbonizacji działalności poprzez wydzielenie kopalń i bloków węglowych spowoduje w perspektywie 2030 roku skokowe ograniczenie emisyjności CO2 o blisko 80 procent – mówi Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia. – Przyspieszamy Zielony Zwrot, a jednocześnie aktywnie angażujemy się w działania wspierające środowisko naturalne regionów, w których mieszkają nasi klienci, takie jak te z Lasami Państwowymi – dodaje.

Akcja koncernu została przeprowadzona w ramach projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych, realizowanego przez Lasy Państwowe, którego celem jest wsparcie prac mających na celu zwiększenie absorbcji dwutlenku węgla z atmosfery przez lasy.

Polskie lasy wzbogaciły się o nowe sosny, dęby, buki, świerki, jawory, olchy i modrzewie

W efekcie współpracy Taurona i Lasów Państwowych polskie lasy wzbogaciły się o nowe sosny, dęby, buki, świerki, jawory, olchy i modrzewie. Drzewa posadzono w nadleśnictwach Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Koszęcin, Olesno, Głogów i Lądek-Zdrój.

– Projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych zakłada, że poprzez modyfikację standardowej zrównoważonej gospodarki leśnej możemy sprawić, by dany fragment lasu pochłonął jeszcze więcej CO2 niż to już robi. Biorąc pod uwagę, jak wiele mamy lasów w Polsce i że stale ich przybywa, takie działania zastosowane w szerszej skali mogłyby wpłynąć korzystnie na ogólny bilans węgla – mówi Józef Kubica, p.o. dyr. generalnego Lasów Państwowych. – Projekt ma znaczący wpływ na otoczenie, również na warunki życia osób nie będących bezpośrednio zaangażowanych w jego realizację. Dzięki wspólnym działaniom Lasów Państwowych i Przedsiębiorstw różnych branż, zaangażowanych do tej pory w projekt LGW, skutecznie zrealizowano przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody, edukacji oraz aktywnego udostępniania lasu. Działania te dotyczyły m.in. wykupu gruntów pod zalesienia, odnowienia lasów na terenach poklęskowych, stworzenia infrastruktury turystycznej, zmodernizowania ścieżek edukacyjnych – wyjaśnia.

Leśne Gospodarstwa Węglowe mają przyczynić się do zwiększenia pochłaniania CO2 przez ekosystem leśny

Leśne Gospodarstwa Węglowe są jednym z flagowych projektów rozwojowych Lasów Państwowych. Projekt ma przyczynić się do zwiększenia pochłaniania CO2 przez ekosystem leśny, głównie drzewostany i glebę. Koncepcja lasu węglowego zakłada prowadzenie ukierunkowanych działań i zabiegów leśnych m.in. poprzez wprowadzenie młodego pokolenia lasu pod osłoną starych drzew, zróżnicowanie gatunków drzew liściastych, wprowadzenie runa i podszycia, a także odtwarzanie terenów podmokłych.

Każdy klient przyczynia się nie tylko do posadzenia kolejnych drzew, ale i kupuje energię pochodzącą wyłącznie z OZE

We wsparcie odnowienia lasów angażują się również klienci poprzez korzystanie z produktu Taurona „Prąd EKO + Las”, w ramach którego, każdy klient przyczynia się nie tylko do posadzenia kolejnych drzew, ale i kupuje energię pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł energii.

O tym jak ważną rolę pełni las w środowisku naturalnym klienci koncernu dowiadują się również podczas cyklu Leśne Warsztaty Taurona i organizowanych w jego ramach edukacyjnych leśnych wędrówek.
Udostępnij: