Przejdź do treści

Konkurs RównoWaga. Prokobieca Firma Roku

Laureatki głównych nagród RównoWaga. Prokobieca Firma Roku; fot. Kulczyk Foundation

Równy udział kobiet i mężczyzn w zarządzie czy równe płace, bez względu na płeć, wciąż jeszcze nie są standardem w wielu polskich firmach. Nie brak jednak pracodawców, którzy od deklaracji o równości płci w pracy przeszli do praktyki. Najlepsi zostali laureatami konkursu RównoWaga. Prokobieca Firma Roku zorganizowanego przez Kulczyk Foundation, Kongres Kobiet i Konfederację Lewiatan.

Naszym celem było wyłonienie liderów, którzy działają na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w miejscach pracy

– Na konkurs wpłynęło 99 zgłoszeń. Zostały podzielone na dwie podstawowe kategorie: firmy i instytucje zatrudniające od 10 do 100 osób oraz te mające powyżej 100 pracowników – przypomina Dominika Kulczyk, prezeska Kulczyk Foundation, zasiadająca w kapitule konkursowej. – Naszym celem było wyłonienie liderów, którzy działają na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w miejscach pracy. Szukaliśmy pracodawców, którzy rozumieją, że najważniejszym atutem firmy czy organizacji są ludzie, kobiety i mężczyźni, z ich różnorodnością, różnymi talentami ale i potrzebami. I jesteśmy przekonani, że pierwsza edycja konkursu takich liderów wskazała. Ich działania, inicjatywy, z pewnością mogą inspirować innych do tworzenia środowiska pracy równego dla wszystkich, bez względu na płeć – dodaje.

Konkurs inny niż wszystkie

Choć podobnych inicjatyw było już wiele, ta wyróżnia się na ich tle. Decydują o tym jej misyjny, edukacyjny charakter oraz unikalna formuła współpracy biznesu z organizacjami społecznymi. Intencją organizatorów było poszerzanie perspektywy pracodawców w odniesieniu do zagadnień związanych z równością płci w pracy. Niebagatelne znaczenie ma również włączenie w krąg zainteresowań pracodawców tematów stanowiących do niedawna tabu w kontekście życia zawodowego, takich jak zdrowie menstruacyjne czy menopauza. Otwarty charakter konkursu – dostępność dla szerokiego kręgu pracodawców (firmy prywatne, instytucje, jednostki administracji publicznej oraz organizacje społeczne) oraz brak opłat za uczestnictwo to niewątpliwie jego dodatkowe atuty. Partnerami, pomagającymi przygotować konkurs od strony merytorycznej są Fundacja Share the Care oraz Instytut Badań Strukturalnych. Doświadczenia wszystkich organizatorów i partnerów pozwalają na kompleksowe zajęcie się tematyką równości w miejscach pracy. W formule konkursu uwzględniono 5 obszarów merytorycznych (polityka i mechanizmy równości, rozwój i szkolenia, równowaga praca-dom, płace oraz zdrowie). Dane pokazują, że w każdym z tych obszarów jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, dlatego aktywna polityka firm w zakresie każdego z wymienionych obszarów jest konieczna, żeby wyrównać szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Dodatkowe urlopy, parytety

Główna nagroda w Konkursie – dla pracodawcy zatrudniającego od 10 do 100 pracowników trafiła do firmy Organon Polska. – W tym przypadku możemy mówić o całym szeregu prorównościowych rozwiązań wdrożonych przez pracodawcę – zaznacza dr Ewa Rumińska-Zimny, wiceprezeska zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet, członkini kapituły konkursowej. – Wśród nich znalazły się strategie równości i przejrzystości wynagrodzeń, cykliczny przegląd płac i urlopy: rodzicielski w wymiarze 12 tygodni oraz do 10 dni urlopu opiekuńczego, który można wykorzystać w przypadku potrzeb związanych z menstruacją lub menopauzą.

Wśród pracodawców zatrudniających powyżej 100 pracowników główną nagrodę otrzymała firma Standard Chartered Poland.

– Kapituła doceniła 50-procentowy udział kobiet w zarządzie, niski poziom skorygowanej luki płacowej i propozycje umożliwiające rozwój pracowniczek w obszarach postrzeganych tradycyjnie jako męskie, m.in. program mentoringowy IT for SHE, czy partnerstwo z Cyber Women Communit – wylicza Henryka Bochniarz, wchodząca w skład kapituły przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

LISTA LAUREATÓW (zestawienie)

NAGRODY GŁÓWNE:

Standard Chartered Poland – w kategorii firm zatrudniających powyżej 100 pracowników

Organon Polska sp. z o.o. – w kategorii firm zatrudniających od 10 do 100 pracowników

NAGRODY SPECJALNE:

Urząd Miasta Krakowa – w kategorii Administracja publiczna i samorządowa

Stowarzyszenie Robisz to! – w kategorii NGO’s

WYRÓŻNIENIA:

IKEA Retail – obszar „Polityka i mechanizmy równości”

Veolia Energia Polska – obszar „Rozwój i szkolenia”

NatWest Poland – obszar „Równowaga praca-dom”

Orange Polska – obszar „Płace”

M&J sp. z o.o. – obszar „Zdrowie”.

Udostępnij: