piątek, 06 listopad 2009 10:23

Promowanie dobrych wzorów

Napisane przez
 W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele instytucji pozarządowych – organizacji przedsiębiorców, think-tanków i uczelni  W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele instytucji pozarządowych – organizacji przedsiębiorców, think-tanków i uczelni pr.za

„Pracodawca Godny Zaufania” to inicjatywa, zapoczątkowana w 2009 roku przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami.

 Podstawowym celem Konkursu jest promowanie wśród pracodawców odpowiedzialnej, zgodnej z normami europejskimi polityki pracowniczej i polityki socjalnej. Tytuł ten przyznawany jest firmom i instytucjom, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania – uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw. Wyróżniani są również dziennikarze i publicyści, promujący powyższe idee.

 W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele instytucji pozarządowych – organizacji przedsiębiorców, think-tanków i uczelni. Reprezentowane są m.in.: Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca.

Nagrody „Pracodawca Godny Zaufania” przyznawane są w następujących kategoriach: programy stażowe, wolontariat, motywacja, edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo oraz firma przyjazna niepełnosprawnym.

Oceniane są przede wszystkim takie elementy polityki pracowniczej, jak: programy socjalne, umożliwienie doskonalenia umiejętności zawodowych i zdobywania dodatkowej wiedzy, pomoc dla pracowników i członków ich rodzin w przypadku trudnej sytuacji materialnej i życiowej, wreszcie monitorowanie przestrzegania praw pracowniczych.

Kapituła Konkursu wręcza również Nagrody Dziennikarskie - dla dziennikarzy zasłużonych w nagłaśnianiu promowania pozytywnych rozwiązań z zakresu polityki pracowniczej oraz Nagrodę Specjalną dla pracodawcy, który wprowadził wyjątkowe i skuteczne rozwiązania w zakresie polityki socjalnej.

 Chcemy, by nasza inicjatywa przyczyniła się do promowania dobrych wzorców. Największe polskie firmy bardzo często realizują ciekawe i przynoszące znakomite rezultaty programy skierowane do pracowników. Dobry przykład idzie z góry – mamy nadzieję, że wyróżnienie najbardziej interesujących programów realizowanych przez największe firmy będzie inspiracją również dla innych przedsiębiorców.