Wyświetlenie artykułów z etykietą: Fundacja im I Krasickiego

Partner merytoryczny Konkursu, fundacja zajmująca się promowaniem pozytywnych aspektów zrównoważonego rozwoju w kontekście rozwoju i modernizacji Polski jako członka Unii Europejskiej.

Dział: Kapituła