Wyświetlenie artykułów z etykietą: Instytut Staszica

Kryzys, stan zagrożenia są najpoważniejszymi sprawdzianami dla każdej władzy. Także tej samorządowej. Epidemia COVID-19 jest najpoważniejszym od dekad wyzwaniem z jakim się mierzyliśmy. Paraliżuje nie tylko służbę zdrowia, ale i państwo jako takie.

Dział: Opinie

Instytut Staszica opublikował rozmowę z Bogdanem Pęskim, prezesem zarządu B.D. Art sp. z o.o. sp. z o.o. sp. k.

Dział: Wywiad

Rok 2020 z uwagi na sytuację pandemiczną oraz obecne wydarzenia na Białorusi jest wyjątkowy dla polskiej polityki zagranicznej, a szczególnie polityki wschodniej. Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego oraz Instytut Staszica zorganizowały debatę pt. „Patrząc za Bug - czy Polska ma wizję polityki wschodniej?”. Prelegenci podczas debaty starali się znaleźć odpowiedź na pytanie czy polska polityka wschodnia wymaga rewizji i w jaki sposób wzmocnić polskie wpływy na Wschodzie.

Dział: Aktualności

Do konsultacji społecznych we wrześniu trafił projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. Chodzi o przepisy o fundamentalnym znaczeniu dla polskiej gospodarki i jej konkurencyjności w najbliższych dziesięcioleciach.

Dział: Opinie

Kierowcy od lat borykają się z problemem braku jednolitego systemu poboru opłat na płatnych autostradach. Obecnie funkcjonuje równolegle kilka systemów manualnych i elektronicznych.

Dział: Opinie

Zasadą demokratycznego państwa prawa jest, że co przez prawo nie jest zakazane, jest dozwolone. A co dopiero mówić o sytuacji, kiedy prawo wprost wskazuje: taki a taki tryb realizowania inwestycji jest dozwolony.

Dział: Opinie
poniedziałek, 17 sierpień 2020 16:35

Nowe technologie bardziej bezpieczne dla seniora

„Senior w internecie” - to nowa inicjatywa realizowana przez Urząd Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie. Jej celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo seniorów, którzy coraz częściej korzystają z nowych technologii.

Dział: Aktualności
poniedziałek, 13 lipiec 2020 15:42

Chorzewski: Polskie lotniska w ciężkiej sytuacji

Nowa rzeczywistość, związana z wybuchem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zmieniła krajobraz światowego lotnictwa. Nigdy w historii żadne wydarzenia tak mocno nie dotknęły tej branży, jak światowy lockdown spowodowany koronawirusem – podkreśla w wypowiedzi dla Instytutu Staszica Leszek Chorzewski p.o. prezesa zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin.

Wg danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2019 r. polskie porty lotnicze obsłużyły prawie 49 mln pasażerów. To ponad 7 proc. więcej niż w 2018 r. i ponad 22 proc. więcej niż w 2017. Dynamika polskich lotnisk była jedną z najwyższych na świecie. Wiele lotnisk planowało modernizacje by móc obsłużyć prognozowane w najbliższych latach wzrosty. Zgodnie z prognozami w 2025 r. polskie porty miały obsłużyć już ponad 65 mln pasażerów. Rok 2019 był też wyjątkowy dla Portu Lotniczego Warszawa/Modlin. W sezonie Lato 2019 rozpoczęły się pierwsze w historii lotniska całosezonowe loty czarterowe realizowane przez wiodących na rynku polskim touroperatorów. Na 2020 r. zaplanowana była przebudowa strefy odlotowej terminala by poprawić komfort pasażerów, których spodziewano się w znacznie większej liczbie niż w poprzednim roku. Początek tego roku także zaczął się bardzo dobrze na większości lotnisk regionalnych, rekordowy pod względem wzrostów w 2019 r. Kraków Airport w lutym 2020 obsłużył 26 proc. więcej pasażerów niż rok wcześniej.

Niestety z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 15 marca zapadła decyzja o zamknięciu regularnego pasażerskiego ruchu lotniczego w Polsce. Na ponad trzy miesiące wszystkie porty wstrzymały oddech i dopiero z początkiem lipca wznowiły  działalność w nowym świecie, pod reżimem sanitarnym na niespotykaną dotąd skalę. Lotniska musiały przystosować swoją infrastrukturę by zapewnić najwyższe możliwe środki bezpieczeństwa naszym pasażerom. Wydzielono strefy do pomiaru temperatury oraz wypełniania kart lokalizacyjnych. Wyznaczone są ścieżki ułatwiające pasażerom sprawne poruszanie się po terminalu oraz zachowanie wymaganego dystansu, z oznakowaniem kierunkowym. Wyznaczono także punkty umiejscowienia dozowników płynów dezynfekujących. Do terminalu mogą wchodzić tylko pasażerowie i od tego momentu aż do końca podróży muszą mieć zasłonięte usta i nos.

Wg danych podanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w pierwszym tygodniu po wznowieniu lotów międzynarodowych czyli w dniach 29 czerwca-5 lipca odnotowano w Polsce 3028 operacji lotniczych, co przekłada się na 17679 operacji mniej w stosunku do tego okresu w 2019 r. (spadek o 68 proc.). To pokazuje, w jak ciężkiej sytuacji są polskie porty lotnicze, kluczowe składniki infrastruktury krytycznej kraju i koła zamachowe regionalnych gospodarek.

Lotniska mogły skorzystać z części instrumentów przygotowanych przez rząd w ramach Tarczy Antykryzysowej, a także czekają na obiecane przez Ministerstwo Infrastruktury wsparcie kwotą 142 mln zł. Jednak z uwagi na przytoczone wcześniej dane PAŻP ta pomoc jest znacząco za mała, niewspółmierna w stosunku do ponoszonych przez lotniska kosztów. Trzeba pamiętać, że samo wznowienie przylotów i odlotów samolotów nie gwarantuje stabilności po trzymiesięcznym przestoju. Z uwagi na powolny powrót do poziomów obsługiwanych pasażerów z wcześniejszych okresów porty regionalne potrzebują dodatkowych narzędzi, które pomogą im przetrwać najbliższe trzy-cztery lata. I to przy założeniu, że nie czekają nas kolejne lockdowny spowodowane nawrotem pandemii w zbliżającym się sezonie grypowym.

Porty lotnicze już wdrożyły odpowiednie procedury, które mają im pomóc przetrwać ten ciężki okres. Wiele portów środki przeznaczone na inwestycje musiały przeznaczyć na bieżące koszty operacyjne by zapewnić organizacji płynność finansową. Bardzo ważne jest też wsparcie i zabezpieczenia ze strony udziałowców lotnisk.

Rząd powinien poszukać kolejnych rozwiązań wspierających ten istotny sektor gospodarki, takie jak specjalne pożyczki, a nawet rozważyć zawieszenie płacenia podatków lub ich części przez porty lotnicze. Dla wielu polskich lotnisk istotne w obecnej sytuacji byłoby też zawieszenie na najbliższe lata przepisów związanych z odszkodowaniami za hałas lotniczy, ponieważ ewentualne odszkodowania mogą w obecnej sytuacji być gwoździem do trumny dla wielu portów. Szczególnie, że przez najbliższe lata z uwagi na zmniejszoną ilość operacji lotniczych generowany przez samoloty hałas w okolicy lotnisk będzie znacząco mniejszy. Przedstawiciele rządu powinni rozważyć także delikatne poluzowanie przepisów sanitarnych, pozwalające nie tylko pasażerom ale też innym osobom wstęp do terminali, ponieważ te osoby, towarzyszące pasażerom lub odbierające je z lotnisk mogłyby skorzystać z oferty firm prowadzących działalność handlową i gastronomiczną, którzy także są poszkodowani obecną sytuacją. 

W 2027 r. zaplanowane jest uruchomienie Centralnego Portu Komunikacyjnego, a trzeba pamiętać, że sukces tego projektu jest zależny od kondycji całej branży, naszego narodowego przewoźnika LOTu, ale przede wszystkim od lotnisk regionalnych, bo tylko one mogą wytworzyć odpowiedni wolumen podróżnych i utrzymywać zainteresowanie naszym rynkiem przez linie lotnicze. Dodatkowo nasza sieć lotnisk odpowiada za prawie 4 proc. polskiego PKB, dlatego tak istotne jest wsparcie tego sektora - kończy Chorzewski.

Dział: Opinie

1 lipca br. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przejęła od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD) zarządzanie Krajowym Systemem Poboru Opłat (KSPO), popularnie zwanym systemem e-myta.

Dział: Opinie
środa, 17 czerwiec 2020 14:49

PPP szansą powrotu na ścieżkę wzrostu

Przerwana przez (niespodziewaną jeszcze w ubiegłym roku) globalną pandemię ścieżka wzrostu gospodarczego Polski wymaga nie tylko zdecydowanych działań osłonowych, ale także solidnych bodźców, stymulujących powrót na drogę rozwoju.

Dział: Aktualności