Wyświetlenie artykułów z etykietą: Kapituła PGZ

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców - głównym celem ZPP jest działanie na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.

Dział: Kapituła
piątek, 14 luty 2020 18:59

Kapituła Pracodawca Godny Zaufania - WEI

Warsaw Enterprise Institute - fundacja, która swoje aktywności koncentruje wokół czterech kluczowych agend dla Polski: Państwa i Prawa, Bezpieczeństwa, Gospodarki i Demografii.

Dział: Kapituła

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie - niepubliczna uczelnia techniczno-artystyczna, kształcąca na Wydziale Architektury oraz na Wydziale Inżynierii i Zarządzania.

Dział: Kapituła

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków.

Dział: Kapituła

Centrum im. Adama Smitha - think tank, którego misją jest badanie gospodarki rynkowej i działanie na rzecz wolnego rynku oraz odpowiedzialnego społeczeństwa.

Dział: Kapituła

Impressarium – organizator techniczny Konkursu o tytuł "Pracodawca Godny Zaufania"

Dział: Kapituła

Instytut Libertatis -  fundacja, której celem jest zbudowanie silnego środowiska wolnościowego w Polsce poprzez różnorodne działania w obszarach polityki, gospodarki, kultury i nauki, organizator konferencji „Polska przyszłości".

Dział: Kapituła

Organizacja wspierającą przedsiębiorców w realizacji ich przedsięwzięć gospodarczych.

Dział: Kapituła

Partner merytoryczny Konkursu, fundacja zajmująca się promowaniem pozytywnych aspektów zrównoważonego rozwoju w kontekście rozwoju i modernizacji Polski jako członka Unii Europejskiej.

Dział: Kapituła