Przejdź do treści

Które dodatki należy wliczyć w pensję za urlop?

Fot. free-images.com

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikom zatrudnionym na umowie o pracę przysługuje wynagrodzenie. Przy ustalaniu jego podstawy uwzględnia się różne elementy, takie jak premie czy nagrody.

Ekspert inFakt tłumaczy, które dodatki należy wliczyć w pensję za urlop

Jednak nie wszystkie z nich wchodzą w skład wynagrodzenia urlopowego. Ekspert inFakt tłumaczy, które dodatki należy wliczyć w pensję za urlop. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pewne składniki, takie jak jednorazowe premie uznaniowe za wykonanie określonego zadania, premie jubileuszowe czy nagrody zakładowe, nie są wliczane do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Składniki dodatkowe, czyli np. roczne premie, tzw. trzynastki czy odprawy emerytalno-rentowe, również nie są uwzględniane w podstawie wynagrodzenia urlopowego.

Premie uznaniowe a wynagrodzenie

Najbardziej problematycznymi składnikami są jednorazowe premie, które pracownik otrzymuje za wykonanie konkretnego zadania lub za dane osiągnięcie w formie premii motywacyjnych. – Te świadczenia nie są uwzględniane w wynagrodzeniu urlopowym, ponieważ są przyznawane na podstawie decyzji pracodawcy. Premie uznaniowe, które są decyzją pracodawcy i nie stanowią roszczenia pracownika, nie są także podstawą opodatkowania – tłumaczy Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt. Sąd Najwyższy potwierdził, że premia uznaniowa ma charakter nagrody i nie jest obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia, a także nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego.

Natomiast premie regulaminowe, które są wypłacane w określonych okresach i są mierzalne oraz zapisane w regulaminie pracy, wliczane są do podstawy wynagrodzenia urlopowego, bo stanowią wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków służbowych.

Nazwa to nie wszystko

Ekspert inFakt zwraca uwagę, że nazewnictwo samo w sobie nie ma znaczenia, jeśli w regulaminie lub umowie o pracę zawarte są warunki otrzymania premii uznaniowej, takie jak konkretne kryteria mierzalne. – W takim przypadku Sąd Najwyższy stwierdził, że świadczenia pieniężne nazywane premią uznaniową wypłacane pracownikowi systematycznie za wykonywanie regularnych obowiązków służbowych stanowią składnik wynagrodzenia za pracę, w tym wynagrodzenia urlopowego – wskazuje Piotr Juszczyk.

Jak ustalana jest wysokość wynagrodzenia urlopowego?

Wysokość wynagrodzenia urlopowego jest ustalana poprzez podzielenie jej podstawy przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, za który ustalono tę podstawę. Następnie mnoży się kwotę wynagrodzenia za jedną godzinę przez liczbę godzin, które pracownik przepracowałby w czasie urlopu, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy, gdyby nie korzystał z wolnego. Przykładowo: pracownik w lipcu 2023 r. będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni (80 godzin). Jego wynagrodzenie składa się z płacy zasadniczej w stałej wysokości 3600 zł oraz miesięcznych premii regulaminowych. W trzech miesiącach poprzedzających urlop premie wyniosły odpowiednio:

  • 1050 zł w czerwcu,
  • 950 zł w maju,
  • 1100 zł w kwietniu,

a pracownik przepracował odpowiednio 168 godz., 168 godz. i 152 godz., czyli łącznie 488 godzin.

Skoro pracownik jest zatrudniony ze stałą pensją, jego wynagrodzenie za lipiec wyniesie 3600 zł + 508 zł + ewentualna premia za lipiec

W pierwszej kolejności należy zsumować premie z ostatnich trzech miesięcy, co daje wynik 3100 zł. Następnie ustalić wynagrodzenie za 1 godzinę ze zmiennych składników wynagrodzenia, poprzez podzielenie sumy prowizji przez liczbę godzin pracy z tych trzech miesięcy, a więc 3100 zł / 488 h = 6,35 zł. Kolejnym krokiem jest ustalenie wynagrodzenia urlopowego z premii mnożąc liczbę godzin urlopu przez stawkę za godzinę, a więc 80 h x 6,35 zł = 508 zł. Pracownik jest zatrudniony ze stałą pensją, a więc wynagrodzenie za lipiec wyniesie 3600 zł + 508 zł + ewentualna premia za lipiec.

W przypadku pracownika otrzymującego wynagrodzenie godzinowe, należałoby również dokonać wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego analogicznie jak przy premii.
Udostępnij: