Przejdź do treści

Kuraś: Wyzwania, które stoją przed polską wsią

Fot. free-images.com/Pixabay

19 i 20 kwietnia odbywa się druga edycja konferencji „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich”.

Partnerami wydarzania są: Instytut ESG i Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego

Jak napisał Damian Kuraś, prezes Instytutu ESG w magazynie Home&Market /za portalem raportCSR.pl/, obszary wiejskie i rolnictwo stanowią ważną, a wręcz kluczową rolę w rozwoju gospodarczym kraju gwarantując obywatelom bezpieczeństwo żywnościowe.

Ważne jest podjęcie jak najszerszych działań promujących wizerunek nowoczesnego rolnika – przedsiębiorcy

Ten aspekt nabiera szczególnego znaczenia od momentu wystąpienia pandemii Covid-19 oraz wybuchu wojny w Ukrainie. Dlatego tak ważne jest podjęcie jak najszerszych działań promujących wizerunek nowoczesnego rolnika – przedsiębiorcy, wykorzystującego innowacyjne technologie; zachowującego równowagę pomiędzy rozwojem gospodarstwa a dbałością o środowisko; wykwalifikowanego specjalisty.

Kampania ma także na celu zwiększenie świadomości rolników na temat zrównoważonego rozwoju, zachęcenia rolników do rozwoju w zakresie zrównoważonego rozwoju, spełniania norm z zakresu zrównoważonego rozwoju wymaganych przez producentów spożywczych.

ZOBACZ PROGRAM KONGRESU POLSKA WIEŚ

Instytut ESG i Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego będą partnerami merytorycznymi dwóch paneli.

Podczas dyskusji „Ochrona lasów a bezpieczeństwo żywnościowe” będziemy starali się odpowiedzieć na pytania – jak chronić lasy i promować zrównoważoną gospodarkę leśną i dlaczego bezpieczeństwo żywnościowe zależy od stanu naszych lasów? Bez wątpienia ochrona lasów i ekosystemów naturalnych, wdrożenie zrównoważonej gospodarki leśnej to kluczowe zadania, bez których zaliczenia możemy przegrać walkę z pogłębiającym się kryzysem klimatycznym. Lasy pokrywają prawie 1/3 powierzchni Ziemi, zapewniają nie tylko bezpieczeństwo żywnościowe i schronienie dla różnych form życia, ale odgrywają również kluczową rolę w zwalczaniu zmian klimatycznych i ochronie bioróżnorodności.

Jak skutecznie działać na rzecz polskiego rolnictwa w kontekście radykalnych postulatów w UE

Zapraszam również na panel „Rolnicy i plantatorzy w obliczu wielkich zmian – przyszłość w kontekście światowej geopolityki” – pisze dalej Kuraś. Będziemy zastanawiać się jak skutecznie działać na rzecz polskiego rolnictwa w kontekście radykalnych postulatów w UE dotyczących zakazów upraw, braku dopłat do pewnych rodzajów upraw czy zagrożeń płynących z międzynarodowych regulacji.

Polska wieś i rolnictwo od prawie 20. lat funkcjonują na jednolitym rynku Unii Europejskiej, skutecznie korzystając z wspólnej polityki rolnej. Członkostwo Polski w UE, wiąże się z koniecznością wypełniania licznych wymogów, standardów. Tymczasem  związku z zachodzącymi zmianami klimatycznymi powstają coraz to nowsze postulaty, nie zawsze korzystne dla Polski.

Obszary wiejskie i rolnictwo stanowią ważną, a wręcz kluczową rolę w rozwoju gospodarczym kraju gwarantując obywatelom bezpieczeństwo żywnościowe, dlatego polityka rolna rządu powinna być wyważona, długofalowa i zapewniać warunki do dalszego rozwoju – stwierdza na zakończenie Damian Kuraś.
Udostępnij: