Przejdź do treści

Łączenie innowacyjnych ekosystemów Polski i stanu Nevada przez polskie start-upy

Fot. free-images.com/Pixabay

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) po raz kolejny umożliwia polskim startupowcom spełnienie amerykańskiego snu i rozpoczęcie działalności na terenie stanu Nevada.

Szuka młodych, ambitnych firm technologicznych, które przy wsparciu mentorów z Polski i Wschodniego Wybrzeża USA przejdą wartościową szkołę startupowego życia. Nabór w drugiej edycji działania akceleracyjnego, tj. dotyczącego przyspieszenia rozwoju firm, NCBR-NAP właśnie ruszył i potrwa do 18 stycznia 2023.

Łączenie innowacyjnych ekosystemów Polski i stanu Nevada

NCBR-Nevada Acceleration Program, czyli NCBR-NAP jest pierwszym ogólnopolskim działaniem akceleracyjnym, realizowanym na podstawie Memorandum o Współpracy pomiędzy Polską a stanem Nevada, adresowanym do firm z całej Polski. Celem tego przedsięwzięcia jest łączenie innowacyjnych ekosystemów Polski i stanu Nevada – poprzez akcelerację na rynku amerykańskim – wyłonionych w konkurencyjnej procedurze (selekcji), zarejestrowanych w Polsce, młodych firm technologicznych, tj. takich, których data wpisu do rejestrów KRS/CEIDG na dzień złożenia wniosku do Centrum jest nie krótsza niż 6 miesięcy i nie dłuższa niż 3 lata.

Cały proces ma za zadanie jak najlepiej przygotować firmę do właściwej akceleracji w stanie Nevada

– Programów akceleracyjnych na polskim rynku jest wiele. Zdecydowana większość z nich sprowadza się jednak do pozyskiwania przez start-upy funduszy na rozwój. Działanie NCBR jest wyjątkowe z kilku względów. Zapewnia silny element edukacyjno-rozwojowy poprzez kilkumiesięczne wsparcie doświadczonych mentorów, którzy sami wielokrotnie przeszli ścieżkę założenia, rozwoju i wyjścia z firmy na rynku amerykańskim. Mentorzy w sposób indywidualny podchodzą do każdej firmy i doradzają we wszystkich obszarach związanych z przygotowaniem biznesplanu i strategii wejścia na rynek amerykański. Cały proces ma za zadanie jak najlepiej przygotować firmę do właściwej akceleracji w stanie Nevada, m.in. poprzez cykl spotkań z partnerami biznesowymi i inwestorami – mówi Agnieszka Ratajczak, dyr. Biura Współpracy Międzynarodowej w NCBR.

Najważniejsze start-upy, których obszary działalności wpisują się zarówno w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, jak i w branże kluczowe dla gospodarki stanu Nevada

Premiowane będą te start-upy, których obszary działalności wpisują się zarówno w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, jak i w branże kluczowe dla gospodarki stanu Nevada. Wśród tych ostatnich są między innymi technologie wodne, systemy autonomiczne, inteligentne miasta, przechowywanie danych, przemysł wydobywczy czy branża hotelarsko-gastronomiczno-rozrywkowa.

Akceleracja w Nevadzie ma na celu zdobycie przez polskie start-upy unikalnych doświadczeń

Pilotażowa edycja działania akceleracyjnego NCBR-NAP zakończyła się w pierwszej połowie 2022 r. Ma ono charakter cykliczny i w 2023 r. nastąpi jego kolejna odsłona. Zaplanowane w ramach działania szkolenia online i stacjonarne w kraju oraz właściwy proces akceleracji już w Nevadzie pomogą firmom rozwinąć i zweryfikować strategie w relacjach z potencjalnymi inwestorami oraz klientami. Akceleracja w Nevadzie ma na celu zdobycie przez polskie start-upy unikalnych doświadczeń w zakresie skalowania biznesu na rynku USA, udoskonalania dialogu z wymagającymi inwestorami oraz nawiązywania korzystnych relacji z partnerami.

Nim jednak do tego dojdzie, trzeba przejść formalno-merytoryczną weryfikację zgłoszeń do NCBR-NAP. Następnie przejść przez pierwszą selekcję w trybie zdalnym, z udziałem mentorów doświadczonych w prowadzeniu akceleracji w Nevadzie. Potem jeszcze kilka spotkań przygotowawczych online, a w marcu intensywny, 3-dniowy, stacjonarny Bootcamp Warsaw.

10 start-upów weźmie udział w procesie akceleracyjnym w Stanie Nevada

Następnie NCBR wyłoni 10 start-upów, które wezmą udział w procesie akceleracyjnym w Stanie Nevada. NCBR planuje tam bardzo bogaty program. Każdy dzień będzie niemal po brzegi wypełniony różnorodnymi spotkaniami. Z uwagi na różnice w sposobie prowadzenia biznesu na północy i południu Nevady, grupa spędzi kilka dni zarówno w Reno, jak i w Las Vegas. Uczestnicy NCBR-NAP będą zatem mogli kompleksowo poznać newadyjski ekosystem wspierania innowacji i korzyści z rozwijania tam firm.

Koszt przelotu i zakwaterowania dla jednego przedstawiciela start-upu, koszty transportu lądowego w Nevadzie, ubezpieczenie NNW oraz koszty zapewnienia wsparcia merytorycznego pokryje NCBR

NCBR pokryje koszt przelotu i zakwaterowania dla jednego przedstawiciela start-upu, koszty transportu lądowego w Nevadzie, ubezpieczenie NNW oraz koszty zapewnienia wsparcia merytorycznego. Wszelkie pozostałe wydatki, zarówno te związane z wyjazdem i pobytem w Nevadzie, jak i z udziałem w Bootcamp Warsaw i Demo Day, pokrywają już sami uczestnicy.

– Szczególnie mocno zachęcamy kobiety – założycielki start-upów do aplikowania w naszym działaniu – podsumowuje Agnieszka Ratajczak.
Udostępnij: