piątek, 06 listopad 2009 14:03

Laureaci I edycji rankingu

Lista wyróżnionych w I edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania"

Pierwsza Edycja Rankingu Pracodawca Godny Zaufania obyła się 20 października 2009 roku

“Dystrybutorzy Farmaceutyczni” - Polska Grupa Farmaceutyczna
“Firmy Budowlane” - Mostostal Warszawa
“Sieci Handlowe” - Jeronimo Martins Dystrybucja

 

Polska Grupa Farmaceutyczna SA – pomoc i integracja

Polska Grupa Farmaceutyczna SA jest największym w kraju dostawcą usług w sektorze farmaceutycznym. Znajduje się w grupie sześciu największych polskich firm prywatnych oraz w pierwszej setce największych firm z Europy Środkowowschodniej.

Wśród działań o charakterze socjalnym, skierowanych do pracowników, PGF stosuje m.in. pożyczki – zwrotne i bezzwrotne – udzielane na ważne cele życiowe. Dzieci pracowników znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej mogą liczyć na dofinansowanie zakupu wyprawek szkolnych. Pracownicy o niższym statusie materialnym mogą liczyć również na dofinansowanie bieżących opłat.

Spółka organizuje szereg imprez dla pracowników i ich dzieci, m.in. z okazji Dnia Dziecka. Duży nacisk kładziony jest na wspieranie aktywności sportowej pracowników i ich rodzin – na przykład poprzez finansowanie możliwości korzystania z basenów, sal gimnastycznych, siłowni, organizowane spływu kajakowego i wycieczek rowerowych. Firma dofinansowuje też zorganizowany wypoczynek dzieci pracowników i akcję profilaktycznych szczepień przeciwko grypie.

Program szkoleń i kursów jest – jak zapewnia spółka – budowany w oparciu o analizę potrzeb, przy uwzględnieniu potrzeb pracodawcy i potrzeb związanych z rozwojem kompetencji pracownika. Przewidziano m.in. udział w studiach zaocznych, MBA i podyplomowych, szkoleniach merytorycznych i szkoleniach z zakresy zarządzania zespołem oraz z komunikacji. Każdy zatrudniony może wziąć udział w szkoleniach poświęconych asertywności, zarządzaniu sobą w czasie i technikom wpływu społecznego.

PGF czuwa nad monitorowaniem praw pracowników, m.in. wdrażając szczegółowe i jasne procedury postępowania w zakresie tematów, które mogą stać się przedmiotem potencjalnych konfliktów, jak osobista kontrola pracowników lub korzystanie z majątku firmy do celów prywatnych. W spółce istnieje możliwość anonimowego zgłaszania uwag, skarg, ale także pomysłów i wniosków na specjalne skrzynki mailowe. Od 2006 r. w Polskiej Grupie Farmaceutycznej działa Rada Pracowników.

 

Kategoria -  “Firmy Budowlane” - Mostostal Warszawa SA

Grupa Mostostal Warszawa do firma o niemal 60-letniej historii – została zarejestrowana w 1951 r. Jest aktywna we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej. Zakres świadczonych przez nią usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów “pod klucz” dla partnerów krajowych i zagranicznych.

Wśród form wsparcia dla pracowników, stosowanych przez spółkę, znajdują się m.in.: dofinansowanie na wypoczynek i udział w imprezach kulturalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz bezzwrotne zapomogi dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Na remonty mieszkań udzielane są specjalne pożyczki mieszkaniowe.

Każdy pracownik Mostostalu Warszawa może skorzystać z możliwości uzupełnienia wiedzy zawodowej i ogólnej – w średnich szkołach zawodowych i na wyższych studiach, a także w ramach studiów podyplomowych, kursów specjalistycznych związanych z wykonywaną pracą i na kursach języków obcych. Warto podkreślić, że pracownik, który uzyskuje certyfikat znajomości języka obcego podczas zatrudnienia w spółce, automatycznie uzyskuje podwyżkę płacy zasadniczej o 5 procent.

W obszarze praw pracowniczych Mostostal Warszawa stawia na regularne kontakty i dobrą współpracę ze związkami zawodowymi. Regularnie odbywają się spotkania Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Spółek Grupy Mostostal Warszawa SA. Dwa razy w roku organizowane jest spotkanie prezesa zarządu z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych funkcjonujących w ramach spółek grupy Mostostal Warszawa SA.

 

Kategoria “Sieci Handlowe” - Jeronimo Martins Dystrybucja SA

Jeronimo Martins Dystrybucja SA – właściciel sieci sklepów Biedronka – podkreśla, że jedną z podstaw filozofii działania firmy jest bycie dobrym partnerem dla pracowników. Obecnie JMD należy do największych polskich pracodawców – zatrudnia ponad 25 tys. osób.

Spółka od lat realizuje szereg programów społecznych, adresowanych do wszystkich pracowników.    Są to, m.in.: “Możesz liczyć na Biedronkę” - program mający na celu ujednolicenie zasad udzielania pomocy materialnej lub pożyczek przyznawanych osobom najbardziej potrzebującym; “Pomoc dla Dzieci Specjalnej Troski” - skierowany na pomoc dla niepełnosprawnych dzieci pracowników; “Narodziny z Biedronką” - świadczenia dla pracowników, którym powiększyła się rodzina; “Wakacje z Biedronką” - program bezpłatnych obozów letnich nad morzem i w górach dla dzieci pracowników z rodzin o najniższych dochodach.

Do tego dochodzą programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej: “Razem Zadbajmy o Zdrowie”- programy profilaktyki zdrowotnej mające na celu prewencję i wczesne wykrywanie ciężkich chorób u kobiet i mężczyzn (obejmuje m.in. mammografię, USG jamy brzusznej, EKG), a także program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Z obu może korzystać każdy zatrudniony.

Jeronimo Martins Dystrybucja SA kieruje do zatrudnionych bogatą ofertę szkoleń i kursów, dzięki którym można podnosić kwalifikacje zawodowe i uzupełniać wiedzę. Wśród nich warto wspomnieć o programie “Management Trainee”, skierowanym do najlepszych absolwentów uczelni wyższych, którzy po ukończeniu programu otrzymują kierownicze stanowiska w strukturach firmy. Do kierowników sklepów i do kadry zarządzającej średniego szczebla skierowane są programy: “Biedronkowa Akademia Zarządzania” oraz “Akademia Zarządzania”. Osoby z pionu finansów mogą z kolei uczestniczyć w “Akademii Finansów”. Istnieje też program “Executive MBA” dla wyższej kadry menedżerskiej, realizowany przez Kanadyjski Międzynarodowy Instytut Zarządzania. Łączy on klasyczny program MBA oraz programy rozwoju umiejętności menedżerskich z Harvard Business School.

Wysoko oceniono stosowany w firmie program monitorowania przestrzegania praw pracowniczych. Jak informuje JMD, pracownicy mają do dyspozycji specjalną telefoniczną linię, na która mogą zgłaszać wszelkie uwagi, incydenty czy zastrzeżenia. Każdy sygnał jest sprawdzany. O informacjach z linii informowany jest na bieżąco Zarząd. Jeśli chodzi o czas pracy, to jest on rejestrowany przez system elektroniczny. Całość uzupełniają wewnętrzne przepisy zapobiegające niewłaściwym zjawiskom w relacjach pracowniczych i wewnętrzny kodeks etyczny.