Laureaci II edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania"

Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. – kategoria Transport Kolejowy

Nagrodę o Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” w kategorii Transport Kolejowy otrzymała firma Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. Spółka zapewnia swoim pracownikom oraz członkom rodzin bogaty pakiet świadczeń socjalnych, w którego w skład wchodzą dofinansowania do wypoczynku, wycieczki grupowe, imprezy integracyjne, ulgowe przejazdy koleją na terenie Polski i Europy oraz pakiet prywatnej opieki medycznej. Koleje Mazowieckie wdrożyły równeiż liczne procedury ISO, służące monitorowaniu przestrzegania praw pracowniczych.

Eurobank S.A. – kategoria Banki

Nagrodę o Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” w kategorii Banki otrzymała firma Eurobank S.A., który oferuje wiele programów socjalnych, w tym zapewnia opiekę medyczną wszystkim pracownikom oraz dofinansowanie do urlopu. W ciężkiej sytuacji życiowej pracownicy mogą liczyć na jednorazową pomoc pieniężną. Pracownicy mają możliwość udziału w szkoleniach pokrywanych w 100% przez pracodawcę. Bank przygotował specjalne programy poszerzania wiedzy i umiejętności dla swoich pracowników.

Polkomtel S.A. - kategoria Operatorzy Telekomunikacyjni

Nagrodę o Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” w kategorii Operatorzy Telekomunikacyjni otrzymała firma Polkomtel S.A. Firma oferuje swoim pracownikom szeroki pakiet świadczeń pracowniczych, w tym: opieka medyczna i ubezpieczenie na życie. Operator szczególnie wspiera młode matki w bezstresowym powrocie do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, poprzez dostosowanie godzin pracy lub nawet umożliwienie pracy zdalnej. Pracownicy mogą również liczyć na częściowe pokrycie kosztów wypoczynku, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, pomoc finansową w formie pożyczek na cele mieszkaniowe.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Nagroda Specjalna

Nagrodę o Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” w kategorii Nagroda Specjalna otrzymała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości za przemyślaną strategię personalną nakierowaną na stworzenie i utrzymanie jak najlepszych warunków do efektywnej pracy wszystkich zatrudnionych. Jej głównym celem jest umożliwienie pracownikom realizacji ich potrzeb, stworzenie sytuacji, w której następuje spełnienie wzajemnych oczekiwań, zarówno pracowników, jak i pracodawcy i w rezultacie zbudowanie kultury wysokiej efektywności pracy ze szczególnym uwzględnieniem budowania środowiska pracy sprzyjającego innowacyjności i pasji tworzenia.

Jakub Kurasz, Wojciech Szeląg – Nagrody Dziennikarskie

Nagrodę o Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” w kategorii Nagrody Dziennikarskie otrzymali w kategorii Prasa – Jakub Kurasz, szef działu ekonomicznego dziennika Rzeczpospolita, a w kategorii Media elektroniczne – Wojciech Szeląg, szef redakcji ekonomicznej Polsat News.