Lista wyróżnionych w II edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania"

Kategoria: Transport Kolejowy – Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.

Kategoria: Banki – Eurobank S.A.

Kategoria: Operatorzy Telekomunikacyjni – Polkomtel S.A.


Nagrody Dziennikarskie

Kategoria: Prasa – Jakub Kurasz, szef działu ekonomicznego dziennika „Rzeczpospolita"

Kategoria: Media elektroniczne – Wojciech Szeląg, szef redakcji ekonomicznej Polsat News

Nagroda Specjalna

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. – edukacja przede wszystkim

Spółka zapewnia swoim pracownikom oraz członkom rodzin bogaty pakiet świadczeń socjalnych, w którego w skład wchodzą dofinansowania do wypoczynku, wycieczki grupowe, imprezy integracyjne, ulgowe przejazdy koleją na terenie Polski i Europy oraz pakiet prywatnej opieki medycznej. W razie klęsk żywiołowych, Spółka udziela zapomogi pieniężne lub rzeczowe, a w przypadkach długotrwałej i ciężkiej choroby pracownika lub członka jego rodziny, wymagającej kosztownego leczenia – bezzwrotnej zapomogi. Pracownicy „Kolei Mazowieckich" mogą liczyć na refundacje kosztów poniesionych na wyposażenie dziecka w pomoce szkolne. Przewoźnik oferuje szeroki obszerny pakiet szkoleń – w szczególności kursy specjalistyczne. Spółka w całości pokrywa koszt uczestnictwa pracowników w kursach i szkoleniach specjalistycznych, a także dodatkowo płatnego urlopu szkoleniowego osobom, które podjęły naukę w szkole lub kontynuują edukację na studiach podyplomowych. Koleje Mazowieckie wdrożyły liczne procedury ISO, służące monitorowaniu przestrzegania praw pracowniczych, m. in.: „Zarządzanie personelem i szkolenia", „Identyfikacja i ocena ryzyka zawodowego" i „Nadzór i postępowanie w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników". W Spółce funkcjonują społeczne organy kontroli przestrzegania praw pracowniczych, takie jak komisja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczna inspekcja pracy.

Eurobank S.A. – bank z dobrymi praktykami

Eurobank oferuje wiele programów socjalnych, w tym zapewnia opiekę medyczną wszystkim pracownikom oraz dofinansowanie do urlopu. W ciężkiej sytuacji życiowej pracownicy mogą liczyć na jednorazową pomoc pieniężną. Podwładni Eurobanku otrzymują również specjalne rabaty i zniżki na zakupy oraz usługi oferowane przez ośrodki kultury i lokale gastronomiczne. Bank wprowadził specjalne rozwiązania dla młodych matek, takie jak: możliwość wykonywania pracy częściowo w domu oraz zmniejszenia wymiaru etatu. Pracownicy mają możliwość udziału w szkoleniach pokrywanych w 100% przez pracodawcę. Bank przygotował specjalne programy poszerzania wiedzy i umiejętności jak m. in. „Akademia Eurobanku", „Program Start Up", „Program High Potential", „Program Staży Wewnętrznych". Warte podkreślenia jest to, że 90% stanowisk managerskich obsadzonych jest w ramach rekrutacji wewnętrznych. W Eurobank funkcjonuje również zespół ds. interwencji, który powstał, aby działać prewencyjnie oraz rozwiązywać trudne problemy z obszaru mobbingu, molestowania i dyskryminacji.

Polkomtel S.A. – rozwój prowadzi do awansu

Polkomtel oferuje swoim pracownikom szeroki pakiet świadczeń pracowniczych, w tym: opieka medyczna i ubezpieczenie na życie. Operator szczególnie wspiera młode matki w bezstresowym powrocie do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, poprzez dostosowanie godzin pracy lub nawet umożliwienie pracy zdalnej. W firmie znajduje się również wydzielone pomieszczenie, z którego mogą korzystać mamy w trakcie karmienia. Warto podkreślić, że Polkomtel nie zapomina o młodych ojcach – coraz popularniejsze są urlopy „tacierzyńskie" oraz wychowawcze. Pracownicy mogą liczyć na częściowe pokrycie kosztów wypoczynku, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, pomoc finansową w formie pożyczek na cele mieszkaniowe. Polkomtel S.A. mogą rozwija kompetencje pracowników poprzez szkolenia i warsztaty prowadzone przez firmy zewnętrzne lub trenerów wewnętrznych. Wszyscy pracownicy mają możliwość wzięcia udziału w szkoleniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dla najlepszych pracowników Polkomtel S.A przygotował Program Rozwoju Talentów w Pionie Operacyjnym. Wszelkie koszty szkoleń są w całości pokrywane przez firmę. Efektem wewnętrznych szkoleń jest obsadzenie 78% stanowisk kierowniczych oraz 28% dyrektorskich w wyniku awansu wewnętrznego.

Nagrody Dziennikarskie

Prasa – Jakub Kurasz, szef działu ekonomicznego dziennika „Rzeczpospolita"

Media elektroniczne – Wojciech Szeląg, szef redakcji ekonomicznej kanału informacyjnego Polsat News

Nagroda Specjalna

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości za przemyślaną strategię personalną nakierowaną na stworzenie i utrzymanie jak najlepszych warunków do efektywnej pracy wszystkich zatrudnionych. Jej głównym celem jest umożliwienie pracownikom realizacji ich potrzeb, stworzenie sytuacji, w której następuje spełnienie wzajemnych oczekiwań, zarówno pracowników, jak i pracodawcy i w rezultacie zbudowanie kultury wysokiej efektywności pracy ze szczególnym uwzględnieniem budowania środowiska pracy sprzyjającego innowacyjności i pasji tworzenia.