Laureaci III edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania"

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. - Branża paliwowo-energetyczna

Nagrodę o Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” w kategorii Branża paliwowo-energetyczna otrzymała firma Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. W spółce wprowadzono bogate świadczenia socjalne dla pracowników jak: bezzwrotne zapomogi dla znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dofinansowania do wypoczynku swojego i rodziny, opieki nad dzieckiem czy do zajęć rekreacyjno-sportowych. PKN Orlen oferuje szeroki zakres pozakodeksowych świadczeń medycznych. We współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami medycznymi, w ramach prac badawczo-rozwojowych PKN Orlen S.A., realizuje profilaktyczne programy zdrowotne. Firma dba o rozwój pracowników poprzez takie projekty rozwojowe jak: Energetyczne przywództwo czy Liga Mistrzów. Orlen nie zapomina także o matkach, które po urlopie wracają do pracy zawodowej, zapewniając im dostęp do pomieszczenia umożliwiającego karmienie dziecka piersią w przyjaznym otoczeniu.

Mostostal Warszawa S.A. - Przemysł ciężki

Nagrodę o Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” w kategorii Przemysł ciężki otrzymał Mostostal Warszawa S.A. Firma od dawna inwestuje w swoich pracowników przyznając im nie tylko dofinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (przeznaczonych na wypoczynek urlopowy, imprezy turystyczno-sportowe krajowe i zagraniczne oraz udział w imprezach kulturalnych), ale również współfinansując ich rozwój – tzn. studia, kursy języków obcych itp. Firma oferuje również pożyczki mieszkaniowe przeznaczone na remonty mieszkań. Pracownicy i emeryci mogą skorzystać z przyznawanych bezzwrotnych zapomóg w związku ze zdarzeniami losowymi dotyczącymi zarówno pracownika jak i jego rodziny. Co ciekawe, w Mostostalu ponad połowa stanowisk kierowniczych zostaje obsadzana w drodze awansu wewnętrznego.

Żywiec Zdrój S.A. - Przemysł spożywczy

Nagrodę o Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” w kategorii Przemysł spożywczy otrzymał Żywiec Zdrój S.A. Firma inicjuje szereg programów edukacyjnych, budując świadomość Polaków na temat zdrowego stylu życia, właściwych nawyków żywieniowych oraz korzyści wynikających z picia wody. Firma oferuje pracownikom opiekę medyczną oraz pełne dofinansowanie zajęć sportowych. Polityka „Firma przyjazna Rodziną" jest siatką benefisów dla kobiet w ciąży i młodych rodziców takich jak: prywatne porody finansowane przez firmę, poradę psychologa po porodzie czy dodatkowy urlop okolicznościowy dla ojców. Żywiec Zdrój w pełni pokrywa koszty wszystkich szkoleń, konferencji i warsztatów, w których biorą udział pracownicy. W firmie funkcjonuje wewnętrzny system powiadamiania o nieprawidłowościach oraz o łamaniu „Kodeksu etycznego". Raz do roku przeprowadzane jest Badanie Opinii Pracowników, dzięki któremu każdy pracownik może swobodnie wypowiedzieć się na temat najważniejszych obszarów funkcjonowania firmy.

Ireneusz Wasilewski PKP Cargo S.A – Nagroda Specjalna

Nagroda Specjalna Konkursu o Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” trafiła do Ireneusza Wasilewskiego, członka zarządu PKP Cargo S.A ds. pracowniczych za umiejętność współpracy i szacunek do partnerów społecznych podczas restrukturyzacji PKP Cargo. Dzięki jego umiejętnościom mediacyjnym prowadzony wielopłaszczyznowy dialog społeczny z organizacjami związkowymi przebiega w atmosferze spokoju i zrozumienia.

Nagrodę o Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” w kategorii Nagrody Dziennikarskie otrzymali Jacek Zalewski – Puls Biznesu, Tadeusz Mosz – TVP, TOK FM oraz Łukasz Guza – Dziennik Gazeta Prawna.

Więcej w tej kategorii: « Kapituła Konkursu