Wydrukuj tę stronę

Lista wyróżnionych w III edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania"

Kategoria: Branża paliwowo-energetyczna – Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

Kategoria: Przemysł ciężki – Mostostal Warszawa S.A.

Kategoria: Przemysł spożywczy – Żywiec Zdrój S.A.

 

Nagroda Specjalna

Ireneusz Wasilewski, członek zarządu PKP Cargo S.A ds. pracowniczych

 

Nagrody Dziennikarskie

Jacek Zalewski – „Puls Biznesu"

Tadeusz Mosz – TVP, TOK FM

 

Nagroda pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania

Łukasz Guza – Dziennik Gazeta Prawna

 

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A – zdrowie przede wszystkim

W spółce wprowadzono bogate świadczenia socjalne dla pracowników jak: bezzwrotne zapomogi dla znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dofinansowania do wypoczynku swojego i rodziny, opieki nad dzieckiem czy do zajęć rekreacyjno-sportowych. PKN Orlen oferuje szeroki zakres pozakodeksowych świadczeń medycznych. We współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami medycznymi, w ramach prac badawczo-rozwojowych PKN Orlen S.A., realizuje profilaktyczne programy zdrowotne. Firma dba o rozwój pracowników poprzez takie projekty rozwojowe jak: Energetyczne przywództwo czy Liga Mistrzów. Orlen nie zapomina także o matkach, które po urlopie wracają do pracy zawodowej, zapewniając im dostęp do pomieszczenia umożliwiającego karmienie dziecka piersią w przyjaznym otoczeniu.

Mostostal Warszawa S.A – awans pracowniczy

Mostostal Warszawa SA od dawna inwestuje w swoich pracowników przyznając im nie tylko dofinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (przeznaczonych na wypoczynek urlopowy, imprezy turystyczno-sportowe krajowe i zagraniczne oraz udział w imprezach kulturalnych), ale również współfinansując ich rozwój – tzn. studia, kursy języków obcych itp. Firma oferuje również pożyczki mieszkaniowe przeznaczone na remonty mieszkań. Pracownicy i emeryci mogą skorzystać z przyznawanych bezzwrotnych zapomóg w związku ze zdarzeniami losowymi dotyczącymi zarówno pracownika jak i jego rodziny. Co ciekawe, w Mostostalu ponad połowa stanowisk kierowniczych zostaje obsadzana w drodze awansu wewnętrznego.

Żywiec Zdrój S.A. – firma przyjazna rodzinie

Firma Żywiec Zdrój inicjuje szereg programów edukacyjnych, budując świadomość Polaków na temat zdrowego stylu życia, właściwych nawyków żywieniowych oraz korzyści wynikających z picia wody. Firma oferuje pracownikom opiekę medyczną oraz pełne dofinansowanie zajęć sportowych. Polityka „Firma przyjazna Rodziną" jest siatką benefisów dla kobiet w ciąży i młodych rodziców takich jak: prywatne porody finansowane przez firmę, poradę psychologa po porodzie czy dodatkowy urlop okolicznościowy dla ojców. Żywiec Zdrój w pełni pokrywa koszty wszystkich szkoleń, konferencji i warsztatów, w których biorą udział pracownicy. W firmie funkcjonuje wewnętrzny system powiadamiania o nieprawidłowościach oraz o łamaniu „Kodeksu etycznego". Raz do roku przeprowadzane jest Badanie Opinii Pracowników, dzięki któremu każdy pracownik może swobodnie wypowiedzieć się na temat najważniejszych obszarów funkcjonowania firmy.

Nagroda Specjalna

Nagroda Specjalna trafiła do Ireneusza Wasilewskiego, członka zarządu PKP Cargo S.A ds. pracowniczych za umiejętność współpracy i szacunek do partnerów społecznych podczas restrukturyzacji PKP Cargo. Dzięki jego umiejętnościom mediacyjnym prowadzony wielopłaszczyznowy dialog społeczny z organizacjami związkowymi przebiega w atmosferze spokoju i zrozumienia.

Nagrody Dziennikarskie

Kapituła Konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania" przyznała również dwie Nagrody Dziennikarskie dla Jacka Zalewskiego, publicysty dziennika „Puls Biznesu" oraz dla Tadeusza Mosza, prowadzącego program „EKG-Ekonomia, Kapitał, Gospodarka" za zasługi w nagłaśnianiu promocji pozytywnych rozwiązań z zakresu polityki pracowniczej.

Nagroda pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania

Pani Minister Elżbieta Radziszewska wyszła z propozycją przyznania nagrody Panu Łukaszowi Guzie, zastępcy kierownika działu praca Dziennika Gazeta Prawna za poruszanie w swoich publikacjach tematów wrażliwych społecznie, a także za monitorowanie przestrzegania praw pracowniczych.