Jak co roku w Dniu Dziecka, z myślą o najmłodszym pokoleniu ruszyło „Lato z parowozami” – cykl wydarzeń związanych z zabytkową koleją.

Dział: Aktualności
wtorek, 18 kwiecień 2017 12:31

Transparentna Spółka Roku 2016

Największe przedsiębiorstwo kolejowego transportu towarowego odniosło znaczący sukces jako emitent i spółka publiczna notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Dział: Aktualności

Laureatami 32. edycji Raportu CSR, przygotowywanego co kwartał przez portal RaportCSR.pl i partnerów, zostali: Województwo Małopolskie, za działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej prowadzone na rzecz mieszkańców oraz PKP Cargo, za działania na rzecz ochrony zabytków techniki kolejowej.

Dział: Aktualności
piątek, 28 listopad 2014 12:52

Program Dobrowolnych Odejść zaakceptowany

Do 36-krotności miesięcznej pensji (często ponad 100 tys. zł) proponuje lider kolejowych przewozów towarowych swoim pracownikom w ramach Programu Dobrowolnych Odejść.

Dział: Aktualności

W ciągu ostatnich 20 lat istotnie zmieniły się relacje między pracodawcą i zatrudnionymi. Powoli doganiamy standardy europejskie – uważa prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Dział: Aktualności
wtorek, 18 listopad 2014 11:12

Kolejowy Pracodawca Godny Zaufania

Głównym celem przeprowadzonego już po raz szósty corocznego konkursu współorganizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą jest wyróżnienie firm, które na co dzień prowadzą odpowiedzialną i skuteczną politykę pracowniczą, dzięki czemu mogą stanowić wzór do naśladowania dla innych przedsiębiorstw.

Dział: Aktualności
wtorek, 29 lipiec 2014 08:59

Każdą firmę stać na bycie etyczną

Do Sejmu wciąż nie trafił żaden projekt ustawy, która chroniłaby firmowych "sygnalistów" alarmujących organizację o nadużyciach czy przestępstwach - mówi Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Dział: Aktualności
czwartek, 26 wrzesień 2013 19:48

Arendarski: Absurdalne analizy związkowców

Kilka tygodni temu chwaliłem w mediach kompromis zawarty pomiędzy zarządem PKP Cargo a związkami zawodowymi.

Dział: Aktualności
wtorek, 25 czerwiec 2013 16:29

Parowozy ponownie pod Tatrami

W ostatni weekend wakacji, w dniach 24-25 sierpnia w do Chabówce koło Zakopanego odbędzie się IX Parowozjada.

Dział: Aktualności
środa, 02 listopad 2011 15:37

Laureaci III edycji konkursu

Lista wyróżnionych w III edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania"

Kategoria: Branża paliwowo-energetyczna – Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

Kategoria: Przemysł ciężki – Mostostal Warszawa S.A.

Kategoria: Przemysł spożywczy – Żywiec Zdrój S.A.

 

Nagroda Specjalna

Ireneusz Wasilewski, członek zarządu PKP Cargo S.A ds. pracowniczych

 

Nagrody Dziennikarskie

Jacek Zalewski – „Puls Biznesu"

Tadeusz Mosz – TVP, TOK FM

 

Nagroda pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania

Łukasz Guza – Dziennik Gazeta Prawna

 

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A – zdrowie przede wszystkim

W spółce wprowadzono bogate świadczenia socjalne dla pracowników jak: bezzwrotne zapomogi dla znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dofinansowania do wypoczynku swojego i rodziny, opieki nad dzieckiem czy do zajęć rekreacyjno-sportowych. PKN Orlen oferuje szeroki zakres pozakodeksowych świadczeń medycznych. We współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami medycznymi, w ramach prac badawczo-rozwojowych PKN Orlen S.A., realizuje profilaktyczne programy zdrowotne. Firma dba o rozwój pracowników poprzez takie projekty rozwojowe jak: Energetyczne przywództwo czy Liga Mistrzów. Orlen nie zapomina także o matkach, które po urlopie wracają do pracy zawodowej, zapewniając im dostęp do pomieszczenia umożliwiającego karmienie dziecka piersią w przyjaznym otoczeniu.

Mostostal Warszawa S.A – awans pracowniczy

Mostostal Warszawa SA od dawna inwestuje w swoich pracowników przyznając im nie tylko dofinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (przeznaczonych na wypoczynek urlopowy, imprezy turystyczno-sportowe krajowe i zagraniczne oraz udział w imprezach kulturalnych), ale również współfinansując ich rozwój – tzn. studia, kursy języków obcych itp. Firma oferuje również pożyczki mieszkaniowe przeznaczone na remonty mieszkań. Pracownicy i emeryci mogą skorzystać z przyznawanych bezzwrotnych zapomóg w związku ze zdarzeniami losowymi dotyczącymi zarówno pracownika jak i jego rodziny. Co ciekawe, w Mostostalu ponad połowa stanowisk kierowniczych zostaje obsadzana w drodze awansu wewnętrznego.

Żywiec Zdrój S.A. – firma przyjazna rodzinie

Firma Żywiec Zdrój inicjuje szereg programów edukacyjnych, budując świadomość Polaków na temat zdrowego stylu życia, właściwych nawyków żywieniowych oraz korzyści wynikających z picia wody. Firma oferuje pracownikom opiekę medyczną oraz pełne dofinansowanie zajęć sportowych. Polityka „Firma przyjazna Rodziną" jest siatką benefisów dla kobiet w ciąży i młodych rodziców takich jak: prywatne porody finansowane przez firmę, poradę psychologa po porodzie czy dodatkowy urlop okolicznościowy dla ojców. Żywiec Zdrój w pełni pokrywa koszty wszystkich szkoleń, konferencji i warsztatów, w których biorą udział pracownicy. W firmie funkcjonuje wewnętrzny system powiadamiania o nieprawidłowościach oraz o łamaniu „Kodeksu etycznego". Raz do roku przeprowadzane jest Badanie Opinii Pracowników, dzięki któremu każdy pracownik może swobodnie wypowiedzieć się na temat najważniejszych obszarów funkcjonowania firmy.

Nagroda Specjalna

Nagroda Specjalna trafiła do Ireneusza Wasilewskiego, członka zarządu PKP Cargo S.A ds. pracowniczych za umiejętność współpracy i szacunek do partnerów społecznych podczas restrukturyzacji PKP Cargo. Dzięki jego umiejętnościom mediacyjnym prowadzony wielopłaszczyznowy dialog społeczny z organizacjami związkowymi przebiega w atmosferze spokoju i zrozumienia.

Nagrody Dziennikarskie

Kapituła Konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania" przyznała również dwie Nagrody Dziennikarskie dla Jacka Zalewskiego, publicysty dziennika „Puls Biznesu" oraz dla Tadeusza Mosza, prowadzącego program „EKG-Ekonomia, Kapitał, Gospodarka" za zasługi w nagłaśnianiu promocji pozytywnych rozwiązań z zakresu polityki pracowniczej.

Nagroda pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania

Pani Minister Elżbieta Radziszewska wyszła z propozycją przyznania nagrody Panu Łukaszowi Guzie, zastępcy kierownika działu praca Dziennika Gazeta Prawna za poruszanie w swoich publikacjach tematów wrażliwych społecznie, a także za monitorowanie przestrzegania praw pracowniczych.

Dział: III edycja PGZ

Laureaci 6 edycji

edipresse

pkp cargoo

 

Sponsor gali konkursu

sponsor_gali.jpg

Sponsorzy konkursu

zabka sponsor

kie sponsor

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

esportinfo logo 300

Na górę