wtorek, 06 listopad 2012 13:58

Laureaci IV edycji

Laureaci IV edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania"

Henkel Polska Sp. z o.o. – Przemysł chemiczny

Nagrodę o Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” w kategorii Przemysł chemiczny otrzymała firma Henkel Polska Sp. z o.o. – pracownicy decydują o sukcesie biznesowym. Firma ogromny nacisk kładzie na prowadzenie przemyślanej polityki personalnej. Posiada bardzo rozbudowany system programów o charakterze edukacyjno-szkoleniowym oraz socjalnym. Na szczególną uwagę zasługuje także program wsparcia młodych matek, które wracając do obowiązków zawodowych po urlopie macierzyńskim mogą nie tylko podjąć pracę w niepełnym wymiarze godzin, ale także wykonywać ją w niektóre dni w domu (tzw. home office). Firma zapewnia takim osobom komputer przenośny z dostępem do internetu oraz telefon komórkowy.

Skanska SA. – Infrastruktura

Nagrodę o Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” w kategorii Infrastruktura otrzymała firma Skanska SA. W firmie funkcjonuje nie tylko Fundusz Socjalny, ale także tzw. Uniwersytet Skanska. Głównym jego celem jest wspieranie pracowników w szkoleniach i procesie rozwoju, zgodnie ze strategią biznesową firmy. Oferta Uniwersytetu Skanska koncentruje się na czterech strategicznych obszarach: BHP, przywództwo, etyka i szkolenia biznesowe. W ramach Uniwersytetu realizowane są między innymi: programy szkoleniowo-rozwojowe, szkolenia wewnętrzne i BHP, projekt rozwoju przywództwa na wszystkich szczeblach organizacji oraz program adaptacyjny START. Skanska nie tylko pokrywa wszelkie koszty organizacji szkoleń, ale także pracownicy, mają możliwość otrzymania dofinansowania studiów, uprawnień budowlanych czy kursu języka angielskiego. Dodatkowo raz na dwa lata istnieje możliwość zgłoszenia pracowników do stypendium naukowego Fundacji Agne Sandberg.

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. – Przemysł wydobywczy

Nagrodę o Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” w kategorii Przemysł wydobywczy otrzymał Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. W spółce wprowadzono bogate świadczenia socjalne dla pracowników jak: bezzwrotne zapomogi dla znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dofinansowania do wypoczynku swojego i rodziny, opieki nad dzieckiem czy do zajęć rekreacyjno-sportowych. PKN Orlen oferuje szeroki zakres pozakodeksowych świadczeń medycznych. We współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami medycznymi, w ramach prac badawczo-rozwojowych PKN Orlen S.A., realizuje profilaktyczne programy zdrowotne. Firma dba o rozwój pracowników poprzez takie projekty rozwojowe jak: Energetyczne przywództwo czy Liga Mistrzów. Orlen nie zapomina także o matkach, które po urlopie wracają do pracy zawodowej, zapewniając im dostęp do pomieszczenia umożliwiającego karmienie dziecka piersią w przyjaznym otoczeniu.

Piotr Bachurski, Marcin Piasecki – Nagrody dziennikarskie

Nagrodę o Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” w kategorii Nagrody dziennikarskie otrzymali Piotr Bachurski, redaktor naczelny Gazety Finansowej, za wydawany od 2009 roku na łamach tygodnika kwartalny dodatek „Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu" - w całości poświęcony obszarowi CSR oraz Marcin Piasecki, wydawca Dziennika Gazety Prawnej, za coroczny Ranking Odpowiedzialnych Firm oraz aktywny udział w debatach i spotkaniach z przedsiębiorcami w ramach promocji idei CSR, w tym m.in. w cykl debat, organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą, poświęconych relacjom między światem mediów a biznesem.