czwartek, 10 październik 2019 15:30

Laureaci IX edycji Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

IX edycja Konkursu o Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania”.

Emitel – Programy Stażowe

W kategorii Programy Stażowe w Konkursie o Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” zwyciężyła firma Emitel za program stażowy skierowany do uczniów szkół średnich oraz studentów uczelni technicznych, który związany jest z główną działalnością firmy i skierowany do absolwentów oraz studentów ostatnich lat kierunków technicznych, związanych z telekomunikacją czy teletransmisją.

PGE – Wolontariat

W kategorii Wolontariat w Konkursie o Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” nagrodzono firmę PGE Polską Grupę Energetyczną za program Wolontariatu Pracowniczego PGE. Przez 5 lat trwania programu 740 Wolontariuszy PGE zrealizowało 220 własnych, autorskich projektów w całej Polsce i poświęciło ponad 57 000 godzin wolontariackich (co jest równe pracy jednego pracownika przez ponad 28 lat lub 28 pracowników przez rok - bez wynagrodzenia). Oprócz programu Wolontariatu Pracowniczego PGE, pracownicy włączają się także w akcje proekologiczne.

Benefit Systems – Motywacja

W kategorii Motywacja w Konkursie o Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” zwycięska okazała się firma Benefit Systems. Nagroda została jej przyznana za szeroki pakiet programów motywacyjnych skierowanych do pracowników z zakresu sportu, opieki zdrowotnej, ubezpieczeń, dofinansowania do studiów podyplomowych, bezpłatnych kursów językowych oraz szkoleń zawodowych.

Akademia Żabki – Edukacja

W kategorii Edukacja w Konkursie o Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” nagrodzono firmę Żabka za program Akademia Żabki, czyli inicjatywę szkoleniową, na którą składają się bezpłatne, zaawansowane i specjalistyczne szkolenia w Polsce oraz za granicą. Część szkoleń oferowanych jest również poprzez platformę e-learningową.

PAŻP – Bezpieczeństwo

W kategorii Bezpieczeństwo w Konkursie Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” zwyciężyła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej za wprowadzenie, jako pierwsza instytucja w branży lotniczej w Polsce, politykę Just Culture. Zasady Just Culture, czyli sprawiedliwego traktowania, zostały wypracowane wraz ze stroną społeczną. Ich celem jest budowanie przestrzeni zaufania pracowników i zachęcanie osób do zgłaszania informacji dotyczących bezpieczeństwa, tak aby można było bezpośrednio reagować na sytuacje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo lub potencjalnie niebezpieczne.

Poczta Polska – Firma Przyjazna Niepełnosprawnym

W kategorii Firma Przyjazna Niepełnosprawnym Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” zdobyła Poczta Polska za wprowadzenie „Polityki zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w Poczcie Polskiej”, stworzonej dla osób zatrudnionych jak i aplikujących na wszystkie stanowiska w Poczcie Polskiej. Jej głównym celem jest wyrównywanie szans w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, przy współpracy z PFRON i Fundacją Aktywizacja w ramach projektu „Praca – Integracja”, w ciągu 2 lat – do końca 2019 r. – zakładane jest zatrudnienie 400 osób z niepełnosprawnościami na różnych stanowiskach.

PwC – Nagroda specjalna

W tym roku Kapituła Konkursu zdecydowała również o przyznaniu Nagrody Specjalnej „Pracodawcy Godnego Zaufania” dla firmy PwC za wszystkie działania skierowane do pracowników, w tym między innymi: program płatnych poleceń pracowniczych, ubezpieczenie zdrowotne, bogaty program kafeteryjny dla pracowników, szkolenia, cykliczne eventy fitness&beauty, karta sportowa, a także masaże w biurze.

Anna Popek, Michał Dobrołowicz – wyróżnienia dla dziennikarzy

W Konkursie wyróżniono również dziennikarzy, dla których tematyka pracownicza jest bardzo bliska. Nagrodę Dziennikarską „Pracodawca Godny Zaufania”: Anna Popek, dziennikarka i prezenterka telewizyjna oraz dziennikarz RMF FM - Michał Dobrołowicz.

Anna Popek została wyróżniona za promowanie dobrych praktyk przez pracodawców w relacjach z pracownikami, a także potrzebę edukowania społeczeństwa na temat odpowiedzialnej polityki pracowniczej w takich programach jak, m.in. Wstaje Dzień czy Pytanie na Śniadanie.

Michał Dobrołowicz został doceniony za zaangażowanie w problemy społeczne i pracownicze obecność blisko bieżących problemów, takich jak protesty lekarzy rezydentów, fizjoterapeutów, pielęgniarek. W swojej karierze prowadził również program „Twoje niesamowite miejsce”, który przybliżał słuchaczom tajniki ciekawych zawodów.