Wyświetlenie artykułów z etykietą: Dziennik Ustaw

W ub.r. w Dzienniku Ustaw opublikowano 216 ustaw, z czego ok. 120 dotyczy przedsiębiorców. Wiele zmian wynikało z obowiązku wdrożenia prawa unijnego, część to potrzebne i oczekiwane zmiany prawne.

Dział: Aktualności

Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. Zostało ono ogłoszone w Dzienniku Ustaw (poz. 1264) i weszło w życie z początkiem lipca.

Dział: Aktualności
niedziela, 27 sierpień 2017 12:23

Większa ochrona roszczeń pracowników

W Dzienniku Ustaw opublikowano 21 sierpnia br. Dziennik Ustaw nowelizację ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dział: Aktualności
środa, 26 luty 2014 11:13

Więcej prac dozwolonych w święta

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, która rozszerza katalog wyjątków od generalnego zakazu pracy w niedziele i święta.

Dział: Aktualności