Wyświetlenie artykułów z etykietą: ZUS

Polski Ład to również działania mające ograniczyć pracę „na czarno” oraz wypłacanie wynagrodzeń „pod stołem”. Już od przyszłego roku, konsekwencje podatkowo-składkowe z tych tytułów ponosić będą nieuczciwi pracodawcy, a nie ich pracownicy.

Dział: Aktualności

1 kwietnia 2021 r. ma wejść w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nad którą pracuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Dział: Aktualności
poniedziałek, 07 grudzień 2020 12:47

Czy znikną umowy „śmieciowe”

Od nowego roku pracodawcy będą musieli zgłaszać do ZUS-u zawierane z pracownikami umowy o dzieło.

Dział: Aktualności
niedziela, 27 październik 2019 11:20

Zniesienie limitu 30-krotności to fatalne rozwiązanie

W Wieloletnim Planie Finansowym wprost zapisano zamiar zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS. Obecnie obowiązujące regulacje stanowią, że od osiągniętego w ciągu roku dochodu przekraczającego 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę, nie trzeba odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział: Aktualności
wtorek, 04 czerwiec 2019 12:49

Emerytury będą bezpieczniejsze

Pakiet reform systemu emerytalnego, wprowadzenie PPK, reforma OFE i związane z tym zmniejszenie roli FUS popierają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Dział: Aktualności

Kontrole płatników składek przez ZUS należy uznać za nieskuteczny instrument. Dokonane w 2018 r. kontrole przyczyniły się w praktyce do zasilenia FUS w ujęciu netto sumą ok. 193,3 mln zł, co odpowiada 0,08% jego rocznych wydatków.

Dział: Aktualności

W przeciwieństwie do systemu OFE, ZUS nie jest zaangażowany w pobór składki związanej z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) ani wypłatę świadczeń.

Dział: Aktualności
środa, 19 grudzień 2018 12:18

Mniej korekt dokumentacji i oszczędności dla firm

Wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich pozwoli przedsiębiorcom na mniej korekt dokumentacji rozliczeniowej z ZUS.

Dział: Aktualności
sobota, 28 lipiec 2018 12:26

Pierwsze półrocze e-składki

145,9 mld zł trafiło od stycznia do ZUS z wpłat ze składek przekazywanych przez przedsiębiorców na nowe, indywidualne rachunki.

Dział: Aktualności
sobota, 09 grudzień 2017 12:11

Emeryturę wybierają głównie nieaktywni zawodowo

Na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn przechodzą głównie osoby, które dotąd były nieaktywne zawodowo.

Dział: Aktualności