Wyświetlenie artykułów z etykietą: nowelizacja ustawy

1 kwietnia 2021 r. ma wejść w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nad którą pracuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Dział: Aktualności
piątek, 25 grudzień 2020 12:07

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych od lutego

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym oraz niektóre inne ustawy, która wprowadza kluczową zmianę dla wszystkich podmiotów mających styczność z wyrobami akcyzowymi.

Dział: Opinie

Przeprowadzona w 2016 roku nowelizacja ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) (ustawa Pzp) dała instytucjom publicznym narzędzie do kreowania odpowiednich postaw na rynku pracy.

Dział: Aktualności

24 lipca 2020 r. Sejm uchwalił treść nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

Dział: Aktualności

24 lipca br. Sejm przyjął nowelizację ustawy w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu, która zmienia datę wejścia w życie ustawy dot. prozdrowotnych wyborów konsumentów, potocznie zwanej cukrową, na 1 stycznia 2021 r.

Dział: Opinie

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na gruncie nowelizacji ustawy z 4 lipca 2019 r. o VAT od 1 kwietnia 2020 r. podmioty posiadające status dużego przedsiębiorcy zamiast deklaracji miesięcznych VAT-7 i kwartalnych VAT-7K miały obligatoryjnie przesyłać do urzędu skarbowego elektroniczny JPK_VAT. Ministerstwo Finansów wskazywało, że zmiany w tym zakresie to jeden z etapów uszczelniania systemu VAT, walki z nadużyciami podatkowymi i wystawianiem pustych faktur – przypominają Kamil Dąbrowski, mec. Maksymilian Graś i mec. adwokat Bartosz Graś z Kancelarii Prawnej Kijewski Graś.

Dział: Opinie

Szanowne Panie Posłanki, Szanowni Panowie Posłowie, zwracamy się do Państwa z apelem o odrzucenie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, czyli do przyjęcia decyzji Senatu RP.

Dział: Aktualności
poniedziałek, 16 wrzesień 2019 12:44

Nowe zasady wystawiania faktur – NIP na paragonie

Od 1 stycznia 2020 r. sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę VAT do paragonu wyłącznie pod warunkiem, że na tym paragonie znajdzie się NIP nabywcy. Takie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 września.

Dział: Aktualności